Pakorn Wongrattanapiboon

เขาเรียกผมว่า

About

สวัสดีครับ ผม..อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ บางคนเรียกโค้ชปกรณ์ เพราะแนวทางที่ผมใช้ในการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษานั้น ผมเองใช้แนวทางโค้ชชิ่ง (Coaching) เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยการคิดและเลือกที่จะนำไปปฏิบัติด้วยตัวเอง เพราะผมเชื่อว่า..หากทำให้ผู้เรียนมองเห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง และมีวิธีการของตัวเอง ก็จะสามารถจูงใจให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติด้วยตัวเองโดยไม่ต้องบังคับเลย

Download Profile
Thai Version Eng Version

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer

(ที่ปรึกษาผู้บริหารระดับสูง และผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำ)

  • Website (ส่วนตัว) www.pakornblog.com
  • Website (บริษัท) www.entraining.net
  • Phone 081-6164572
  • ปริญญาโท: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การตลาด- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาตรี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาไฟฟ้ากำลัง - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • Email: pakornblog@gmail.com

Education

Master's degree

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การตลาด- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

Bachelor's degree

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาไฟฟ้ากำลัง - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Work Experience

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด

ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิกส์ อินดัสตรีส์ จำกัด

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท สยาม โกลบอล แอคเซส จำกัด (ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ท)

ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท บางกอก เพย์เมนท์ เทคโนโลยี จำกัด

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท

สยาม แซท เน็ทเวิร์ค จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัทแมนเนเจอร์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด

ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท อาร์แลป แอนด์ คอนซัลแทนด์ จำกัด

Training history

Professional Coaching Certification Program

2013

สถาบันการโค้ชไทย (Thailand Coaching Insitute : TCI)

Principle of Life Coaching

2014

สถาบัน Thailand Coaching Academy (TCA)

Practitioner of Life Coaching

2014

สถาบัน Thailand Coaching Academy (TCA)

Master of Life Coaching

2014

สถาบัน Thailand Coaching Academy (TCA)

NLP Practitioner Triple Certification Training

2015

สถาบัน NLP Top Coach

NLP Master Practitioner Triple Certification Training

2015

สถาบัน NLP Top Coach

Strengths Coaching Certification Program

2017

สถาบัน Gallup Strengths Center

Design Thinking

2020

S.E.A.C

ตัวอย่างองค์กรที่ไว้วางใจ

ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี ผมได้จัดทำเนื้อหาหลักสูตร , โปรแกรมการฝึกอบรม , ออกแบบประบวนการฝึกอบรม , สร้างวิทยากรที่สามารถสอนหลักสูตรของผมได้ จึงทำให้มี...

1400+

องค์กรที่ไว้วางใจ

600+

หลักสูตร License

วิทยากรของสถาบัน (Training & Group Coaching)

บริการด้านการฝึกอบรมครบวงจร

clients-logo
บจก. แอ็พพลายดีบีอินดัส เตรียล เทนมา
clients-logo
บจก. ลอยตี้
clients-logo
บจก สยามอุตสาหกรรมยิปซั่ม (สระบุรี )
clients-logo
สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ
clients-logo
บจก. ไพรมัส
clients-logo
บจก. สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม
clients-logo
เอฟบี ฟู้ด ในเครือ บจก สันติภาพ(ฮั่วเพ้ง 1958)
clients-logo
บจก.อีซูซุมอเตอร์สเอเซีย(ประเทศไทย)
clients-logo
ธนาคารเกียรตินาคิน
clients-logo
คีรีแทรเวลกรุ๊ป
clients-logo
บจก.ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร
clients-logo
เวอรีน่า
clients-logo
บจก ประชาอาภรณ์
clients-logo
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์กรมหาชน)
clients-logo
บจก. เสถียรพลาส ติค แอนด์ ไฟเบอร์
clients-logo
ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์1979
clients-logo
บจก. บางจากปิโตรเลียม
clients-logo
บมจ.คอมเซเว่น
clients-logo
บจก. โอเชี่ยนกลาส
clients-logo
บจก. ยู.เอส. สัมมิท
clients-logo
บจก เคอรี่โลจิสติคส์
clients-logo
ธนาคารธนชาต
clients-logo
บจก. โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า
clients-logo
ม.เทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
clients-logo
TEAM BUILT CO.,LTD
clients-logo
บจก. สไตโรลูชั่น
clients-logo
บมจ.เบทาโกร สำนักงานใหญ่
clients-logo
บจก. จรูญรัตน์
clients-logo
บมจ.บัตรกรุงไทย KTC
clients-logo
บจก อมรินทร์
clients-logo
บจก. เอ็มโอแอลโลจีสติกส์
clients-logo
บมจ ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
clients-logo
บมจ บูติคนิวซิตี้
clients-logo
คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ
clients-logo
AIS
clients-logo
บจก ไทยจินเนบราเทรดดิ้ง
clients-logo
บริษัท โพรเกรส ฟาซิลิตีส์ แมเนจเมนต์ จำกัด
clients-logo
Pago Salee Printing Co., Ltd.
clients-logo
บจก. แอร์ลิควิด (ประเทศไทย)
clients-logo
บริษัทแอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
clients-logo
บจก. เจเทคโตะ (ไทยแลนด์)
clients-logo
อารียา พรอพเพอร์ตี้
clients-logo
บจก เบอร์ลินฟาร์มา ซูติคอล อินดัสตรี้
clients-logo
บริษัทไอทีซิตี้ จำกัด (มหาชน)
clients-logo
บจก.ฮอนด้าเฟาดรี(เอเซียน)
clients-logo
ธนาคารกสิกร
clients-logo
บจก. ยูเนี่ยนโชจิรุชิ
clients-logo
Thai Steel Service Center Ltd.
clients-logo
บริษัท คุมะ (ประเทศไทย) จำกัด
clients-logo
บมจ ทรู คอร์ปอเรชั่น
clients-logo
บจก ดิจิตอลคอม
clients-logo
บจก. มิตซูบิชิเฮฟวี่ อินดัสตรี่ส์-มหาจักร แอร์คอนดิชั่นเนอร์ส
clients-logo
บมจ อินเตอร์เนชั่นแนลเอสโอเอส
clients-logo
บจก.ฮิตาชิทรานสปอร์ตซิสเต็มแวนเทค(ประเทศไทย)
clients-logo
VISTEON (THAILAND) LIMITED
clients-logo
บจก. กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย)
clients-logo
บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์เทเลคอม
clients-logo
บจก.ทีทีเน็ตเวิร์คอินทิเกรชั่น
clients-logo
สยามกลการ
clients-logo
บจก. วายไอซี เอเชีย แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น

ตัวอย่างผลงานของผม

Services

บริการครบวงจรสำหรับการพัฒนาบุคลากรขององค์กร รับออกแบบ โปรแกรมฝึกอบรมโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ เพื่อให้การฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสิทธิผล ครบเครื่อง ครบวงจร

Train The Trainer

โปรแกรม การเรียนรู้และเข้าใจครบเครื่องเรื่อง “ศาสตร์&ศิลป์การเป็นวิทยากร” และเทคนิคดำเนินการสอนตามกระบวนการอย่างครบวงจร จะช่วยทำให้การพัฒนาตัวเองในฐานะวิทยากรภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

BLENDED LEARNING

รูปแบบการฝึกอบรมด้วย 6 Step อย่างครบวงจร ของสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง ที่สามารถวัดผลลัพธ์หลังการฝึกอบรมได้จริง ผ่านระบบ Learning Solution Management ที่สามารถ Tracking ผู้เรียนได้ตลอดการเรียนรู้ทั้งโปรแกรม

TRAINING PROGRAM ROADMAP

ออกแบบเส้นทางการพัฒนา / การฝึกอบรม ให้กับบุคลากร ทั้งแบบกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือ รายบุคคล หรือ พัฒนาแบบ Cascade ให้ Align กันทั้งองค์กร ตลอดจน วัดผลการอบรม มีจำนวนหลักสูตรให้เลือก กว่า 1,000 หลักสูตร

ONE ON ONE EXECUTIVE COACHING

การโค้ช (Coaching) ผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

CONSULTANT PROGRAM

บริการจัดทำงานที่ปรึกษา ให้คำปรึกษา และการดึงศักยภาพทีมงาน

CASCADE PROGRAM

การฝึกอบรมแบบโดยการนำ Competency หลักขององค์กร อบรมในทุกๆระดับของพนักงาน

SPECIFIC GROUP PROGRAM

การฝึกอบรมที่ออกแบบเฉพาะกลุ่มขององค์กรที่ต้องการพัฒนา เช่น กลุ่มทีมงานขาย,กลุ่มวิทยากรภายในองค์กร เป็นต้น

COURSE BY TOOLING PROGRAM

การฝึกอบรมโดยการผสมผสานเทคนิค , เครื่องมือในการฝึกอบรม

PROGRAM BY COMPETENCY

โปรแกรมที่มีความต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาสมรรถนะ โดยมีที่มาจาก Training Need, โจทย์ของผู้บริหารระดับสูง

PEOPLE DEVELOPMENT BY INTERNAL MANAGER PROGRAM

โปรแกรมที่ต้องการให้องค์กรใช้ศักยภาพของ หัวหน้างาน,ผู้จัดการ,ผู้บริหารขององค์กร สร้างแนวทางการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรขึ้นมาด้วยทีมของตัวเอง (Internal Trainer)

Contact

Location:

บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด (สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง) 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Call:

Personal : 081-6164572
Office : 086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354