Pakorn Wongrattanapiboon

เขาเรียกผมว่า

About

สวัสดีครับ ผม..อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ บางคนเรียกโค้ชปกรณ์ เพราะแนวทางที่ผมใช้ในการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษานั้น ผมเองใช้แนวทางโค้ชชิ่ง (Coaching) เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยการคิดและเลือกที่จะนำไปปฏิบัติด้วยตัวเอง เพราะผมเชื่อว่า..หากทำให้ผู้เรียนมองเห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง และมีวิธีการของตัวเอง ก็จะสามารถจูงใจให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติด้วยตัวเองโดยไม่ต้องบังคับเลย

Download Profile
Thai Version Eng Version

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer

(ที่ปรึกษาผู้บริหารระดับสูง และผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาภาวะผู้นำ)

  • Website (ส่วนตัว) www.pakornblog.com
  • Website (บริษัท) www.entraining.net
  • Phone 081-6164572
  • ปริญญาโท: คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การตลาด- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาตรี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาไฟฟ้ากำลัง - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • Email: pakornblog@gmail.com

Education

Master's degree

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา การตลาด- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

Bachelor's degree

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาไฟฟ้ากำลัง - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Work Experience

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant Independent Consultant and Professional Trainer

ตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด

ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิกส์ อินดัสตรีส์ จำกัด

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท สยาม โกลบอล แอคเซส จำกัด (ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ท)

ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท บางกอก เพย์เมนท์ เทคโนโลยี จำกัด

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท

สยาม แซท เน็ทเวิร์ค จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัทแมนเนเจอร์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด

ผู้จัดการทั่วไป

บริษัท อาร์แลป แอนด์ คอนซัลแทนด์ จำกัด

Training history

Professional Coaching Certification Program

2013

สถาบันการโค้ชไทย (Thailand Coaching Insitute : TCI)

Principle of Life Coaching

2014

สถาบัน Thailand Coaching Academy (TCA)

Practitioner of Life Coaching

2014

สถาบัน Thailand Coaching Academy (TCA)

Master of Life Coaching

2014

สถาบัน Thailand Coaching Academy (TCA)

NLP Practitioner Triple Certification Training

2015

สถาบัน NLP Top Coach

NLP Master Practitioner Triple Certification Training

2015

สถาบัน NLP Top Coach

Strengths Coaching Certification Program

2017

สถาบัน Gallup Strengths Center

Design Thinking

2020

S.E.A.C

ตัวอย่างองค์กรที่ไว้วางใจ

ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี ผมได้จัดทำเนื้อหาหลักสูตร , โปรแกรมการฝึกอบรม , ออกแบบประบวนการฝึกอบรม , สร้างวิทยากรที่สามารถสอนหลักสูตรของผมได้ จึงทำให้มี...

1400+

องค์กรที่ไว้วางใจ

600+

หลักสูตร License

วิทยากรของสถาบัน (Training & Group Coaching)

บริการด้านการฝึกอบรมครบวงจร

clients-logo
บจก พีเอสพัฒนกร
clients-logo
Riken (Thailand) Co.,Ltd.
clients-logo
โรงพยาบาลมหาสารคาม
clients-logo
บจก. สยามซานิทารีแวร์ ฟิตติ้งส์
clients-logo
บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์เทเลคอม
clients-logo
บจก. ปทุมธานี บริวเวอรี่
clients-logo
บจก. วิชัยศักดิ์ ค้าสากล
clients-logo
บมจ สยามมอดิฟายด์สตาร์ช
clients-logo
บจก.แอมเวย์(ประเทศไทย)
clients-logo
บจก.ฮอนด้าออโตโมบิล(ประเทศไทย)
clients-logo
บจก ดิจิตอลคอม
clients-logo
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
clients-logo
เอเซียบุ๊คส
clients-logo
บจก. ปิโตรเลียม ไทยคอร์ปอเรชั่น
clients-logo
บจก. คาร์ดิแนลเฮลท์222 (ประเทศไทย)
clients-logo
บจก พี.เอส.สหยูเนียน (ประเทศไทย)
clients-logo
บจก. จีเอฟพีที / กรุงไทยอาหารสัตว์
clients-logo
ม.เทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ
clients-logo
บจก เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส
clients-logo
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
clients-logo
บจก. ลอยตี้
clients-logo
บจก. อุบล ไบโอ เอทานอล
clients-logo
บจก บีซีเอฟแกรนด์วู้ด
clients-logo
บจก. จรูญรัตน์
clients-logo
บจก.ริโก้แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย)
clients-logo
บจก.ท่อส่งปิโตรเลียมไทย
clients-logo
บจก โฮยา กลาส ดิสค์ (ประเทศไทย)
clients-logo
บจก. โกลเด้นฟู้ดส์สยาม
clients-logo
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก
clients-logo
บจก เอสแอนด์วีคอม มิวนิเคชั่นเซอร์วิสเน็ทเวิร์ค
clients-logo
บจก. เจเทคโตะ (ไทยแลนด์)
clients-logo
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
clients-logo
บจก. ไทยยูเนี่ยนฟีด มิลล์
clients-logo
Y.S.S. (Thailand) Company Limited.
clients-logo
บจก.รอซโซ่(สำนักงานใหญ่)
clients-logo
บจก. ไซท์เพรพพาเรชั่น แมนจเมนท์
clients-logo
บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง
clients-logo
บจก มนต์ทรานสปอร์ต
clients-logo
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
clients-logo
บจก. เบ็นไมเยอร์ เคมีคอล (ที)
clients-logo
บจก.ทีโอเอเพ้นท์ติ้ง
clients-logo
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
clients-logo
บมจ นวกิจประกันภัย
clients-logo
บจก.คุมอง(ไทยแลนด์)
clients-logo
บจก เอ็ม.เอส.กรุ๊ป
clients-logo
บจก.เงินติดล้อ(สำนักงานใหญ่)
clients-logo
บจก.จีเทคคุโตะอีสเทิร์น
clients-logo
บจก. โรงงานกระดาษ เทนมา
clients-logo
สยามกลการ
clients-logo
บจก ประชาอาภรณ์
clients-logo
บจก. อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)
clients-logo
บจก. แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์
clients-logo
บจก. อุลตราคอร์
clients-logo
บจก.ทีทีเน็ตเวิร์คอินทิเกรชั่น
clients-logo
บจก. โออิชิ
clients-logo
ธนาคารธนชาต
clients-logo
บจก.เอฟแอนด์เอ็นแดรี่ส์(ประเทศไทย)
clients-logo
บจก มิตรเทคนิคัลคอนซัลแตนท์
clients-logo
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด
clients-logo
บมจ ธนูลักษณ์

ตัวอย่างผลงานของผม

Services

บริการครบวงจรสำหรับการพัฒนาบุคลากรขององค์กร รับออกแบบ โปรแกรมฝึกอบรมโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ เพื่อให้การฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสิทธิผล ครบเครื่อง ครบวงจร

Train The Trainer

โปรแกรม การเรียนรู้และเข้าใจครบเครื่องเรื่อง “ศาสตร์&ศิลป์การเป็นวิทยากร” และเทคนิคดำเนินการสอนตามกระบวนการอย่างครบวงจร จะช่วยทำให้การพัฒนาตัวเองในฐานะวิทยากรภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

BLENDED LEARNING

รูปแบบการฝึกอบรมด้วย 6 Step อย่างครบวงจร ของสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง ที่สามารถวัดผลลัพธ์หลังการฝึกอบรมได้จริง ผ่านระบบ Learning Solution Management ที่สามารถ Tracking ผู้เรียนได้ตลอดการเรียนรู้ทั้งโปรแกรม

TRAINING PROGRAM ROADMAP

ออกแบบเส้นทางการพัฒนา / การฝึกอบรม ให้กับบุคลากร ทั้งแบบกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือ รายบุคคล หรือ พัฒนาแบบ Cascade ให้ Align กันทั้งองค์กร ตลอดจน วัดผลการอบรม มีจำนวนหลักสูตรให้เลือก กว่า 1,000 หลักสูตร

ONE ON ONE EXECUTIVE COACHING

การโค้ช (Coaching) ผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

CONSULTANT PROGRAM

บริการจัดทำงานที่ปรึกษา ให้คำปรึกษา และการดึงศักยภาพทีมงาน

CASCADE PROGRAM

การฝึกอบรมแบบโดยการนำ Competency หลักขององค์กร อบรมในทุกๆระดับของพนักงาน

SPECIFIC GROUP PROGRAM

การฝึกอบรมที่ออกแบบเฉพาะกลุ่มขององค์กรที่ต้องการพัฒนา เช่น กลุ่มทีมงานขาย,กลุ่มวิทยากรภายในองค์กร เป็นต้น

COURSE BY TOOLING PROGRAM

การฝึกอบรมโดยการผสมผสานเทคนิค , เครื่องมือในการฝึกอบรม

PROGRAM BY COMPETENCY

โปรแกรมที่มีความต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาสมรรถนะ โดยมีที่มาจาก Training Need, โจทย์ของผู้บริหารระดับสูง

PEOPLE DEVELOPMENT BY INTERNAL MANAGER PROGRAM

โปรแกรมที่ต้องการให้องค์กรใช้ศักยภาพของ หัวหน้างาน,ผู้จัดการ,ผู้บริหารขององค์กร สร้างแนวทางการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรขึ้นมาด้วยทีมของตัวเอง (Internal Trainer)

Contact

Location:

บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด (สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง) 112 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Call:

Personal : 081-6164572
Office : 086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354