Untitled Document
Untitled Document
 

 
คิดแล้วรวย
พลิกชีวิต คิดเชิงบวก
ความเชื่อมั่น สร้างได้ด้วยตัวเอง
เป้าหมาย
เปลี่ยนตัวเองให้เป็น อย่างที่อยากเป็น
คัมภีร์สุดยอดทัศนคติ ใช่เลย!!
  เพิ่มเติม >>>
 
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
   
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  คุณ สมศักดิ์ สุริยะกุล
    เนื่องจากผมชอบอ่านหนังสือ จึงเปิดอ่านส่วนนี้ก่อน และเนื่องจากรู้จักเจ้าของบล๊อกเป็นการส่วนตัว และรู้ว่าจะได้แนวคิด ด้านการบริหารในแง่จิตวิทยา และภาวะผู้นำที่เปิดมุมมองใหม่ ๆ ดี ๆ อย่างที่ ผมเคยได้มาแล้วจึงสนใจส่วนนี้เป็นพิเศษ
    เชิญอ่านต่อครับ >>>    
     
   

     
   
  |
     
     
   
     เครื่่องมือและเทคนิคในการฝึกอบรมและการเป็นที่ปรึกษาของผมนี้เกิดจากการที่ผมรวบรวมขึ้นมาเป็นหมวดหมู่ โดยคาดหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องการสอน(Coaching), การฝึกอบรม(Training), และการให้คำปรึกษา(Consulting), โดยที่ท่านอาจใช้บทบาทต่างๆ เช่น โค้ช, วิทยากร, ที่ปรึกษา, ผู้จัดการ, ผู้นำ เป็นต้น ในการพัฒนาทีมงานให้ได้ศักยภาพของตัวเขาอย่างเต็มที่ เพื่อให้เขาสามารถเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองได้อย่างมีประสิทธิผล
   
       
   
    เทคนิคต่างๆอาจจะเหมาะสมกับแต่ละบุคคลแต่ละสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับท่านเป็นผู้พิจารณาตาม style ของท่านเอง ผมจึงนำขึ้นเว็บไซต์ให้มากที่สุดเท่าที่ผมใช้อยู่ เพื่อให้ทุกท่านเลือก Download เฉพาะที่สนใจได้ฟรีครับ
   
       
      หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกับการใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆสามารถติดต่อแลกเปลี่ยนกับผมได้ ที่นี่ ครับ
   
       
    กรณีศึกษาหมวดต่างๆ
   
   
        ผมได้ใช้กรณีศึกษาเหล่านี้ในการประกอบการฝึกอบรม , การให้คำปรึกษา และการเป็นโค้ช เพราะผมเล็งเห็นว่าเหตุการณ์ต่างๆที่
  เกิดขึ้นในองค์กรนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นปัญหาและอุปสรรคคล้ายๆกันจึงได้จัดทำเป็นกรณีศึกษาต่างๆขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั่วไป
  สามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาแล้วดำเนินการหาทางแก่ไข หากเป็นบุคคลในกรณีศึกษาดังกล่าว
   
   
        การวิเคราะห์กรณีศึกษาบ่อยๆแล้วหาหนทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าวไปเรื่อยๆจะทำให้เรากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเอา
  ชนะปัญหาแลอุปสรรคไปได้อย่างอัตโนมัติ หากในอนาคตเราพบเจอปัญหาดังกล่าวก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีไม่ต้องจมกับ
  ปัญหานานนักเพราะเคยแก้ไขได้มาแล้วอีกทั้งยังสามารถให้คำแนะนำผู้อื่นได้ด้วย ถ้าเจอคนที่ติดปัญหาเหมือนกรณีศึกษา
   
   
   
  ผมได้จัดกรณีศึกษาไว้หลากหลายหมวดหมู่เช่นนี้....
  กรณีศึกษาหมวดการให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช (29 ก.ค. 56) กรณีศึกษาหมวดผู้นำ 360 องศาขององค์กร (28 มิ.ย. 56)
  กรณีศึกษาหมวดวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยการคิดเชิงระบบ (30 พ.ค. 56) กรณีศึกษาหมวดการเรียนรู้และประยุกต์ใช้จากเรื่องเล่า (30 เม.ย. 56)
  กรณีศึกษาหมวดนักขายเชิงกลยุทธ์ (17 ก.ย 55) กรณีศึกษาหมวดการสื่อสารและจูงใจ (20 ส.ค. 55)
  กรณีศึกษาการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล
  (27 ก.ค. 55)
  กรณีศึกษาการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิผลในการบริหารเวลา (27 ก.ค. 55)
  กรณีศึกษาการคิดเชิงกลยุทธ์กับเหตุการณ์ต่างๆ
  (27 ก.ค. 55)
  กรณีศึกษาหมวดการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (27 ก.ค. 55)
  กรณีศึกษาหมวดเถ้าแก่มืออาชีพ กรณีศึกษาหมวดทีมเวิร์ค
  กรณีศึกษาหมวดผู้นำในฐานโค้ช กรณีศึกษาหมวดนักขายพิชิตเป้าหมายด้วยตัวเอง

  กรณีศึกษาหมวดหลุมพรางทางความคิด

  กรณีศึกษาหมวดผู้จัดการทีมงานขาย
  กรณีศึกษาหมวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษาการเป็นผู้ให้บริการคุณภาพ
  กรณีศึกษาหมวดสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากร กรณีศึกษาสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
  กรณีศึกษาการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก  
   
     
          ลองเลือกกรณีศึกษาที่สนใจนำมาวิเคราะห์แล้วเข้าแก้ปัญหาด้วยตัวเองดูสิครับจะได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเอาชนะปัญหา
  และอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิผลครับ
   
       
   
   
       
    เทคนิคต่างๆที่ผมได้รวบรวมไว้
   
   
 • เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง ด้วยตัวเอง (Download ไฟลล์ขนาด 4.7 MB)
 •  
       
   
   
       
   
  E-Books
  coaching คู่มือจิ๋วเล่ม 13 เกร็ดเล็กเล็ก ในการพัฒนาตนเอง
  coaching คู่มือจิ๋วเล่ม 11 The World of Coaching EP2
  coaching คู่มือจิ๋วเล่ม 10 The World of Coaching EP1
  coaching คู่มือจิ๋วเล่ม 9 ครบเครื่องเรื่องการโค้ชด้วยศาสตร์
  coaching คู่มือจิ๋วเล่ม 8 คุณเป็นได้ดีกว่าที่คุณคิด...ด้วยเครื่องมือพัฒนาตนเอง
  coaching คู่มือจิ๋วเล่ม 7 คำถาม...เปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือ
  coaching คู่มือจิ๋วเล่ม 6 คุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ 10 ประการ
  coaching คู่มือจิ๋วเล่ม 5 สนุกกับตัวอักษร A-Z ให้แง่คิดดีๆ
  coaching คู่มือจิ๋วเล่ม 4 เปลี่ยนวิธีคิดใหม่...ชีวิตดีขึ้นแน่นอน
  coaching คู่มือจิ๋วเล่ม 3 พัฒนาตัวเองกันดีกว่า...ง๊าย..ง่าย
  coaching คู่มือจิ๋วเล่ม 2 เทคนิคการจัดการอารมณ์เชิงลบ
  coaching คู่มือจิ๋วเล่ม 1 แก่นสำคัญในการให้คำปรึกษา
  coaching คู่มือ อยากเริ่มต้นเป็นวิทยากรภายในองค์กร เชิญทางนี้
  coaching คู่มือวิธีจูงใจให้กับผู้อื่นในฐานะโค้ช


   
   
  รูปภาพ Conceptual
        
  ผมใช้รูปภาพสรุปแนวความคิด(Conceptual)ของตัวเองก่อนดำเนินการเขียนหลักสูตรต่างๆ และใช้อธิบายเนื้อหากว้างๆ ในเรื่องต่างๆ ทำให้ความคิดมีความชัดเจนและต่อเนื่อง สามารถที่จะดำเนินการสอนได้อย่างมีกรอบ และสามารถลงรายละเอียดในแต่ละประเด็นได้ครบถ้วน จึงนำมาแลกเปลี่ยน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่สนใจนำไปใช้ต่อไป หรือนำไปเป็นตัวอย่างเพื่อผลิตหลักสูตรของตัวเองในอนาคต
   
   
  การ์ดให้แนวความคิด
       
   การใช้คำสำคัญ(Keywords)ข้อความดีๆ และรูปภาพให้แนวคิด จะให้การสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนดีขึ้น เพราะคำบางคำสามารถให้ความหมายในตัวเอง หากเราทำให้ผู้เรียนหรือผู้ฟังได้เห็น ได้ฟัง ก็จะทำหเข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งบางครั้งเรื่องยากๆ อาจดูง่ายได้ในทันที ถ้ามีข้อความ, รูปภาพ หรือคำสำคัญ สามารถเป็นตัวแทนได้ ผมใช้เรื่องเหล่านี้บ่อยๆ จึงรวบรวมทำเป็นการ์ด เพื่อให้ท่านอื่นๆ ที่สนใจสามารถหยิบไปทดลองใช้ได้ทันที หลักจากนั้น ท่านอาจรวบรวมมาเป็นของท่านเองตามความเหมาะสมได้ในอนาคต
   
   
   
  Workshop
        
  หลักสูตรต่างๆ ที่ผมใช้ฝึกอบรมอยู่นั้น จะต้องมี Workshop เป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยเสมอ เพราะสามารถทำให้ผู้เรียนรู้มีความเข้าใจในเนื้อหาที่รเยนได้อย่างแท้จริง เพราะได้ คิด เขียน และพูด ในระหว่างฝึกอบรมด้วยตัวเอง นับว่า Workshop มีประโยชน์สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างมาก ผมตั้งใจนำมาให้กับทุกๆ ท่านที่สนใจ จึงได้เขียนถึงจุดประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับ พร้อมกับวิธีใช้ Workshop เพื่อเชิญชวนให้ท่านลองนไปใช้ดู จะเห็นประโยชน์อย่างแน่นอนครับ (ไม่ลองไม่รู้นะครับ)
     
  Slide Presentation การสอน
        
  ผมได้รวมรวม Presentation ที่ผมได้เคยใช้้ในการฝึกอบรมเรื่องต่างๆ มารวมอยู่ในเครื่องมือนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจ สามารถ Download ไปอ่าน แล้วนำไปใช้ดูนะครับ และผมหวังว่าเครื่องมือเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ กับท่านทั้งหลาย ไม่มากก็น้อยนะครับ
   
     
     
  แบบฟอร์มต่างๆ
        
  หลังการฝึกอบรมเสร็จ และ/หรือ การให้คำปรึกษาเสร็จ ผมมักจะให้การ (แบบฝึกฝน๗ กับผู้เรียนรู้เพื่อให้นำสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติได้จริง จึงได้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับรวบรวมความคิดของการเรียนรู้อีกครั้งหนึ่ง และกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้วจึงนำไปใช้ปฏิบัติทำให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีแบบฟอร์มสำหรับการฝึกฝน อย่างแท้จริง ไม่ต้องไปคิดแบบฟอร์มด้วยตัวเอง ผมจึงนำมาฝากไว้ในเวบไซต์ของผมเพื่อให้ท่านอื่นๆ ทดลองนำไปใช้ดูครับ ลองเลือกแบบฟอร์มที่เหมาะสมกับเรื่องที่ท่านสนใจอยู่ก็แล้วกันนะครับ
     
     
  นิทานให้แง่คิด
        
  ผมใช้นิทานประกอบการฝึกอบรมค่อนข้างมาก จึงรวบรวมนิทาน เรื่องเล่า จากที่ต่างๆ เช่น หนังสือ Internet ประสอบการณ์จากผู้อื่น เท่าที่จำได้ และใช้อยู่เรื่อยๆ มาให้ท่านสะดวกในการหยิบนำไปใช้ นิทานส่วนใหญ่ได้นำมาจากหนังสือที่ผู้อื่นได้รวบรวมไว้แล้ว จึงมิใช่นิทานที่คิดขึ้นเอง ดังนั้นการนำไปใช้คงต้องอยู่ที่วิจารณญาณของตัวท่านเองว่า เหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องการถ่ายทอดหรือไม่ ผมมีแค่แนวความคิดที่อยากให้เกิดความสะดวกแก่ท่านเท่านั้นเอง
   
   
  เกม/การละเล่นต่างๆ
        
  เกมส์ ทำให้คนสนใจและไม่เบื่อในการเรียนรู้ และการละเล่น ก็เป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลาย ระหว่างการฝึกอบรมได้ดีทีเดียว ผมใช้ประกอบในการฝึกอบรมอยู่บ้างแต่ไม่มากนัก แต่เห็นว่าเป็นประโยชน์จึงนำมาแลกเปลี่ยนไว้ให้ เผื่อว่าบางท่านอาจชอบใจ ก็ลองนำไปใช้ดูได้ครับ
     
     
  รูปเรขาคณิต/กราฟ/กับการอธิบายเรื่องต่างๆ
        
  การนำรูปทรงเรขาคณิต และกราฟ เพื่อใช้ในการอธิบายเรื่องต่างๆ จะสามารถจูงใจให้ผู้เข้าฝึกอบรมเกิดความสนใจในเนื้อหาได้มากขึ้นอีกทั้งยังสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วย ผมได้นำมาประยุกต์ใช้ในหลายๆเรื่อง และได้ผลลัพธ์ค่อนข้างดี จึงนำมาเป็นตัวอย่างให้กับท่านอื่นๆ ได้เป็นแนวความคิด (Idea) สำหรับนำไปผลิตสื่อการเรียนการสอนของตัวเอง ในเรื่องที่ท่านจะใช้สอนผู้อื่น ทำได้ง่ายๆ เลย ลองดูตัวอย่างที่ผมใช้ดูนะครับ
     
   
  Untitled Document
                       
    Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com