Untitled Document
Untitled Document
 
|
   การใช้ Workshop ประกอบในหลักสูตร ทำให้ผู้เข้าฝึกอบรม เกิดความสนใจ และ เรียนรู้เนื้อหาได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ผมจึงออกแบบ Workshop หลายๆเรื่อง อยู่ในหลักสูตรที่ผมใช้สอนอยู่ จากประสบการณ์ที่ได้สัมผัสผลลัพธ์ของการทำ Workshop ของผู้เข้าฝึกอบรมแล้ว มีอยู่หลาย Workshop ที่นอกจากทำให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้นแล้ว ยังทำให้เปลี่ยนแปลงแนวความคิดของตัวเองไปด้วย และหลายคนก็นำกับไปฝึกฝนเพิ่มเติม กับตัวเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

   ผมมองเห็นประโยชน์ จึงทยอยนำ Workshop มาให้ทุกๆท่านลองทดสอบดู แต่ขอเรียกว่าเป็นเกมต่างๆ แทน เพราะไม่ได้ประกอบในเนื้อหา แต่ได้ให้ทุกท่านลองทดสอบ เพื่อความสนุกสนาน และได้แง่คิด สำหรับตัวท่านเอง คำอธิบายของผม ก็คงเป็นเพียงแนวความคิดหนึ่งที่อยากแลกเปลี่ยนเท่านั้น ลองทดลองเล่นดูนะครับ

ทัศนคติเชิงบวกเป็นทางเลือก.....คุณเลือกได้

ทัศนคติของเราจะบอกการกกระทำของเรา เราสามารถที่จะคิดบวก หรือคิดลบได้ถ้าเราเข้าใจในเรื่องทัศนคติอย่างแท้จริง หากเราสามารถเลือกคิดในเชิงบวกในเรื่องต่างๆได้มากเท่าไร เราย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากเท่านั้น

แบบทดสอบและฝึกฝนการสร้างทัศนคติเชิงบวกในตัวเอง
 • แบบทดสอบที่ 1 : รูปภาพให้แง่คิด
 • แบบทดสอบที่ 2 : งานของคุณ
 • แบบทดสอบที่ 3 : หัวหน้าของคุณ
 • แบบทดสอบที่ 4 : ลูกค้าของคุณ
 • แบบทดสอบที่ 5 : สร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง
 • แบบทดสอบที่ 6 : ความอร่อยของแซนวิชอยู่ตรงไหน ?
 • แบบทดสอบที่ 7 : คุณรู้สึกอย่างไร ...
 • แบบทดสอบที่ 8 : คุณอยากหายหงุดหงิดกับลูกน้องไหมครับ ?
 •  

   
  Untitled Document
                       
    Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com