Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
     
   

  จากประสบการณ์ของผมที่ทำเรื่องการฝึกอบรมมาโดยตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี ที่ผ่านมา ในฐานะผู้บริหารบริษัทและในปัจจุบันที่ยึดอาชีพที่ปรึกษาทำให้มีเอกสารต่างๆ ค่อนข้างมาก ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมค่อนข้างกว้างตั้งแต่การพัฒนา พนักงานทั่วๆไป หัวหน้างาน ผู้จัดการ พนักงานทีมขาย และผู้นำในหน่วยงาน ผมจึงเลือกบางส่วนมาให้แก่ท่าน เพื่อนำไปใช้เป็นตัวอย่างในการนำไปใช้ฝึกอบรมลองพิจารณาดูนะครับว่าชิ้นไหนเหมาะสมกับสิ่งที่คุณจะนำไป พัฒนาทีมงานของคุณ

   
   

  เอกสารเหล่านี้ถ้าอยู่ที่ผมก็คงมีประโยชน์ระดับหนึ่งแต่ถ้าหลายๆคนได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน ์แก่องค์กรของคุณ ก็จะทำให้คุณค่าของเอกสารเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้นนะครับ เชิญเลือก Download ชุดที่สนใจได้ฟรีเลยนะครับ โดยกรอกข้อมูลในฟอร์มด้านล่าง

   
   
   
  คุณกรอก Security code ผิด กรุณากรอกใหม่อีกครั้ง
  (กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างก่อนครับ )
  หมวด WORKSHOP
  Workshop นี้ผมได้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้สนใจ หรือหน่วยงานที่ต้องการนำไปพัฒนาบุคคลากร หรือสำหรับ ให้หัวหน้า ใช้เป็นยุทธวิธีในการพัฒนาลูกน้อง หรือสร้างความสัมพันธ์กับลูกน้อง ได้ หลายๆ workshop ก็สามารถนำไปใช้กับตัวเองก็ได้
  กระตุ้นความกล้าลงมือทำ   การเอาชนะความกลัว
  การเลิกนิสัยเสีย   ชมตัวเอง
  เปลี่ยนความคิดด้วยการพูดกับตัวเอง   เรื่องที่ประสบความสำเร็จ
  สร้างฝันที่เป็นจริง (ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์ให้กับทีมงาน)   การขจัดความกังวล
  แก้นิสัยการทำงานไม่ต่อเนื่อง   การฝึกให้ความสำคัญกับปัจจุบัน สร้างผลงาน มีสมาธิกับการทำงาน โดยเป็นธรรมชาติ
  การนำจุดเด่นของตัวเองมาใช้ วิเคราะห์จุดเด่นของตัวเองกับงานที่ได้รับผิดชอบ   ปฏิบัติตามพฤติกรรมที่คุณปรารถนาิ สร้างผลงาน มีสมาธิกับการทำงาน โดยเป็นธรรมชาติ
  หมวด Mini Presentation
  Mini Presentation ผมได้จัดทำขึ้น เพื่อให้ท่านที่สนใจทำการฝึกอบรมภายใน สามารถนำเอกสารนี้ไปใช้ประกอบการอบรมของท่านได้
     สำหรับการพัฒนาด้านงานขาย
  เทคนิคการขายและการสร้างคุณค่าของพนักงานขาย   การพัฒนาด้าน Soft Skill ของพนักงานขาย
  ผู้จัดการฝ่ายขายมืออาชีพ   หลักสำคัญแห่งความยิ่งใหญ่ของการขาย
      สำหรับการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
  ภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง     คุณสมบัติหลักแห่งการเป็นผู้นำ
  กฎทองของการเป็นทีมเวิร์คที่ดี     พัฒนาคุณสมบัติเด่น ผลักดันคุณสู่ความสำเร็จ
  การสอนงาน coaching    
      สำหรับการพัฒนาตัวเอง
  ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน   การเปลี่ยนแปลงตัวเอง แบบง่าย ๆ
  การสร้างความมั่นใจในตัวคุณ   เปลี่ยนวิธีคิดพลิกชีวิตคุณ

    เอกสาร : หมวดการพัฒนาตนเอง

  สำหรับผู้สนใจนำไปใช้พัฒนาตนเอง หรือนำไปฝึกอบรมให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์นำไปใช้ฝึกอบรมพนักงานภายในบริษัท
  กลวิธีพิชิตงาน  

  เทคนิคการนำเสนอแผนงาน

  แนวความคิดในการทำงานอย่างสร้างสรรค์

     

  เอกสาร : หมวดการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ

  สำหรับผู้บริหารนำไปใช้ในการพัฒนา หัวหน้างาน ผู้จัดการ ให้มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นในเป้าหมาย มีความรับผิดชอบโดยการเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยทัศนคติเชิงบวก
  หัวหน้างานรุ่นใหม่ต้องทำอย่างไร   คัมภีร์บริหารงานสำหรับผู้จัดการ
  การเป็นผู้จัดการที่ดี  

  คุณสมบัติความเป็นผู้นำ..หัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จ

  เอกสาร : หมวดการพัฒนาทีมงานขาย

  เหมาะสำหรับผู้บริหารทีมงานขายผู้จัดการฝ่ายขายใช้ในการอบรมพนักงานขาย และบริหารทีมงานขายของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

  แบบฟอร์มการพัฒนา / บริหารยอดขาย   บริหารงานการตลาด และงานขายอย่างเป็นระบบ
  สิ่งที่ Sale ควรคำนึงและปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอ   9 เรื่องสำคัญที่ผู้จัดการฝ่ายขายต้องทำ
  หมวดเอกสารทั่วไป

  ตัวอย่างเอกสารเหล่านี้คงทำให้คุณมีแนวคิดเพิ่มเติมหรือนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับความต้องการทีีคุณมีในแต่ละเรื่องอีกครั้งนะครับ

  แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรมการตลาดและการขาย   แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
  แบบฟอร์มการพัฒนาบริหารยอดขาย   แนวทางการระดมสมองอย่างมีขั้นตอน(Work Shop)
  การสร้างทีมเวิร์ค ทีมสปิริต   แบบฟอร์มสำรวจความต้องการพัฒนาความรู้ สร้างผลงาน มีสมาธิกับการทำงาน โดยเป็นธรรมชาติ
  กรุณาระบุข้อมูล
  ชื่อ - นามสกุล :   *
  E-mail :   *
      ต้องการรับข่าวสาร
  ความต้องการใช้ของท่าน :  
  คำถามความปลอดภัย : ZM8Da   *