Untitled Document
Untitled Document
 

 
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
   
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
     
  |
     
     
   
      ผมชอบอ่านหนังสือโดยเฉพะหนังสือที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเอง จึงทำให้ได้แง่คิดมากมาย บางส่วนได้นำไปใช้ในการฝึกอบรม,
  การเป็นที่ปรึกษาและการเป็นโค้ชให้กับลูกค้าองค์กรต่างๆทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้น บางส่วนผมก็ได้นำมาปรับใช้
  กับตัวเอง เปลี่ยนแปลงแนวความคิดของตัวเองใหม่ ใช้ในการฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆ ทำให้ข้อเสียในหลายเรื่องของผมลดน้อยลง
   
       
   
      ผมจึงตั้งใจหยิบประเด็นที่สำคัญของหนังสือที่ผมนำไปใช้ในการปฏิบัติจริงมาสรุปว่าผมนำเรื่องใดไปปรับใช้บ้างและผลลัพธ์เป็น
  อย่างไร ซึ่งเป็นเพียงบางส่วนของหนังสือเท่านั้น เพราะจริงๆแล้วหนังสือแต่ละเล่มให้ประโยชน์แกเรามากมายเพียงแต่เราต้องตั้งใจนำ
  ไปปฏิบัติจริงเท่านั้น
   
       
   
      ขอเชิญชวนทุกท่านได้อ่านในสิ่งที่ผมหยิบไปใช้แล้วถ้าสนใจเพิ่มเติมก็คงต้องหามาอ่านดูครับ ผมได้ลงชื่อหนังสือ ผู้แต่ง และผู้แปล
  ไว้เรียบร้อยแล้ว
   
       
   
  เกร็ดเล็กๆจากหนังสือเรื่อง "45 กระบวนท่าพิชิต GER Y "
  เกร็ดเล็กๆจากหนังสือเรื่อง "ความเชื่อมั่นสร้างขึ้นด้วยตัวคุณ"
  เกร็ดเล็กๆจากหนังสือเรื่อง "อนุภาพแห่งการคิดเชิงบวก"
  เกร็ดเล็กๆจากหนังสือเรื่อง "สื่อสารเป็น เห็นชัยชนะ"
  เกร็ดเล็กๆจากหนังสือเรื่อง "พลิกชีวิตคิดเชิงบวก"
  เกร็ดเล็กๆจากหนังสือเรื่อง "ฝึกสอนให้เกิดประสิทธิผลใน 1 สัปดาห์"
  เกร็ดเล็กๆจากหนังสือเรื่อง "ทะยานไกล... ให้ถึงฝัน"
  เกร็ดเล็กๆจากหนังสือเรื่อง "ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง"
  เกร็ดเล็กๆจากหนังสือเรื่อง "วิธีชนะมิตรและจูงใจผู้อื่น"
  เกร็ดเล็กๆจากหนังสือเรื่อง "21 คุณสมบัติความเป็นผู้นำ"
  เกร็ดเล็กๆจากหนังสือเรื่อง "ยอดเขาแห่งความสุข หุบเขาแห่งอุปสรรค"
  เกร็ดเล็กๆจากหนังสือเรื่อง "ดี ชั่ว อยู่ที่ตัวคุณ"

  เกร็ดเล็กๆจากหนังสือเรื่อง "ใครเอาเนยแข็งของฉันไป!"

  เกร็ดเล็กๆจากหนังสือเรื่อง "ขุมทองของผู้นำ"
   
   
   
       
       
       
       
       
       
  Untitled Document
                       
    Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com