Untitled Document
Untitled Document
 

 
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
   
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
     
  |
     
     
   

    เรื่องเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผมในบทบาทของโค้ช ที่ได้พัฒนาศักยภาพของผู้อื่นโดยที่เขาเป็นผู้เปลี่ยนแปลง ด้วยตัวเอง โดยการใช้คำถามให้เขาเข้าใจตัวเอง, อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง ในรูปแบบของ บทสนทนาที่ผมปฏิบัติกับโค้ชชี่ โดยมีวัตถุประสงค์ให้กับท่านผู้อ่าน ได้ลองนำไปปรับใช้กับสถานการณ์ของตัวเอง

   
    ผมเชื่อว่าหัวหน้างาน/ผู้จัดการ ส่วนใหญ่เป็นโค้ชได้อยู่แล้ว ลองใช้แนวทางนี้ในการบริการทีมงานดูบ้างซิครับ ท่านอาจจะมีความสุขมากขึ้นก็ได้
   
    ลองเลือกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านและใช้คำถามตามบทสนทนาที่ผมนำมาแรกเปลี่ยนดูนะครับ ว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้าง ถ้าต้องการเพิ่มเติมหัวข้อใด ช่วยแสดงความคิดเห็นมาทาง Email: pakornblog@gmail.com นะครับ ถ้าผมมีเหตุการณ์คล้ายๆกันจะได้นำขึ้นให้ครับ
   
   
   
  เขาว่าผมคือ...โค้ช ตอนที่ 20 การทำให้โค้ชชี่คิดกับผู้อื่นในด้านดีบ้าง (หัวหน้าหรือเพื่อน)
  เขาว่าผมคือ...โค้ช ตอนที่ 19 การทำให้โค้ชชี่มองปัญหา/อุปสรรคเป็นเรื่องท้าทาย
  เขาว่าผมคือ...โค้ช ตอนที่ 18 การทำให้โค้ชชี่อยากเป็นผู้นำ
  เขาว่าผมคือ...โค้ช ตอนที่ 17 การทำให้โค้ชชี่มั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้น
  เขาว่าผมคือ...โค้ช ตอนที่ 16 การทำให้โค้ชชี่เกิดความกระตือรือร้น
  เขาว่าผมคือ...โค้ช ตอนที่ 15 การเอาชนะความเบื่องาน-โค้ชในคลาสอบรม
  เขาว่าผมคือ...โค้ช ตอนที่ 14 เอาชนะความวิตก กังวล ด้วยตัวเอง
  เขาว่าผมคือ...โค้ช ตอนที่ 13 รู้จักการแก้ปัญหา
  เขาว่าผมคือ...โค้ช ตอนที่ 12 สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง
  เขาว่าผมคือ...โค้ช ตอนที่ 11 โค้ชผู้บริหาร ความเห็นของโค้ชชี่
  เขาว่าผมคือ...โค้ช ตอนที่ 10 พ่อ-แม่ ปรับเปลี่ยนนวความคิดกับลูกบ้าง
  เขาว่าผมคือ...โค้ช ตอนที่ 9 เผชิญกับเรื่องที่ยากด้วยความอยาก
  เขาว่าผมคือ...โค้ช ตอนที่ 8 เทคนิคการใช้คำถามที่ดีสำหรับโค้ช ชุดที่ 3
  เขาว่าผมคือ...โค้ช ตอนที่ 7 การปรับเปลี่ยนมุมมองของตัวเองใหม่
  เขาว่าผมคือ...โค้ช ตอนที่ 6 เทคนิคการใช้คำถามที่ดีสำหรับโค้ช ชุดที่ 2
  เขาว่าผมคือ...โค้ช ตอนที่ 5 การมองข้อดีของหัวหน้า
  เขาว่าผมคือ...โค้ช ตอนที่ 4 เทคนิคการใช้คำถามที่ดีสำหรับโค้ช ชุดที่ 1
  เขาว่าผมคือ...โค้ช ตอนที่ 3 สร้างความมั่นใจในตัวเอง
  เขาว่าผมคือ...โค้ช ตอนที่ 2 แก่นสำคัญของการเป็นโค้ช
  เขาว่าผมคือ...โค้ช ตอนที่ 1 เส้นทางก่อนการเป็นโค้ช
   
   
   
       
  Untitled Document
                       
    Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com