Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
  คำประกาศของผม
     
 • เป้าหมายในอาชีพ :
 • - โค้ชและที่ปรึกษาที่ดี
     
 • นิยามการทำงาน :
 • - สามารถให้พลังผู้อื่นแล้วให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวของเขาเอง
     
 • ภาพลักษณ์ในการสอน :
 • - ผู้เรียนสนุก ไม่เบื่อหน่าย
  - เนื้อหาและภาษาเข้าใจง่าย
  - สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเองทันที
     
 • จุดเด่นของผม :
 • - ยิ้มง่าย มีเสน่ห์
  - ตั้งใจและทุ่มแท
  - ทัศนคติเชิงบวก
  - พลังในการจูงใจสูง
     
     


  แรงบันดาลใจใน Web นี้

  ความที่ตลอดระยะการทำงานที่มีลักษณะเกี่ยวข้องในเรื่องคนที่มีจำนวนมากมีความหลากหลายประเภท และเกือบทุกระดับชั้นมาโดยตลอด ทำให้รู้สึกว่า เรื่องคนเป็นเรื่องที่ท้าทายความรู้ความสามารถของเรา ไม่ว่าจะเป็น การเข้าใจคน การสั่งการคน การสอนคน หรือการทำงานร่วมกับคน การเป็นผู้บริหารในบริษัทต่างๆ ในฐานะผู้บริหารโดยรับผิดชอบงานด้านธุรกิจ การตลาดและงานขาย ทำให้การคิดถูกฝึกเป็นการคิดเชิงกลยุทธ์อยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะให้ความสำคัญตั้งแต่เป้าหมาย การวิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผนงาน กำหนดกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่สมบูรณ์ที่สุด ดังนั้นการคิดเชิงกลยุทธ์ ยังเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก ผมคิดว่าคนทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนาความเป็นผู้นำได้ หากมีความสนใจ ผมจึงเริ่มอยากจะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ที่มีให้กับทุกคนที่สนใจ จึงเป็นที่มาของ web นี้

  การเป็นผู้นำที่ดีในมุมมองของผมนั้น ควรเป็นผู้นำที่ผู้อื่นยอมรับในภาวะผู้นำของเรา ไม่ใช่แค่ความสามารถหรือตำแหน่งที่เราอยู่ จากประสบการณ์ของผมที่ได้พบปะผู้นำมามาก และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือได้ร่วมทำงานด้วยนั้น ผมจะยอมรับผู้ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ คือ มีทัศนคติเชิงบวก มีมนุษยสัมพันธ์ รับฟังผู้อื่น ทุ่มเทในเป้าหมาย และแสดงความเสียสละเมื่อโอกาสมาถึง

   

  ผมเพิ่งเข้าใจเมื่อไม่นานมานี้เองว่า หากต้องการให้ผู้อื่นยอมรับในความเป็นผู้นำของเรานั้น ไม่ใช่การที่แสดงความสามารถของเราที่มีต่อผู้อื่น แต่กลายเป็นความเข้าใจผู้อื่น และรับฟังผู้อื่นมากกว่าที่เป็นหัวใจสำคัญในการจูงใจผู้อื่น

  ผมมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ทุกท่านได้เข้ามาเยี่ยมชม Web ของผม ขอต้อนรับด้วยมิตรไมตรี และหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์ จากเนื้อหาต่างๆที่ปรากฏอยู่ใน Web นี้ ผมมีความคิดที่จะทำให้ Web นี้เป็นเสมือนตัวแทนของผมที่จะทำความรู้จักกับทุกๆท่าน และให้ทุกๆท่านได้เรียนรู้ผมจากเนื้อหาที่ผมจัดเตรียมไว้ให้

  หวังว่าทุกท่านคงจะเข้ามาหาผมบ่อย ๆ และถ้าหากจะให้ดีชวนเพื่อนๆ พี่ี่ๆ น้อง ๆ ของทุกท่าน เข้ามาหาประสบการณ์ดี ๆ กันใน Web นี้นะครับ