Untitled Document
Untitled Document
 
 
หลักสูตร : สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย ( Professional Sales Manager)
  ขอบเขตของเนื้อหา
  - ตรวจสุขภาพด้านการบริหารงานของผู้จัดการทีมงานขาย
  - 9 เรื่องสำคัญที่ผู้จัดการทีมงานขายต้องทำ
  - การเสริมสร้างภาวการณ์เป็นผู้นำให้กับผู้จัดการทีมงานขาย
  - การสร้างทีมงานขายในฝัน ในรูปแบบของตัวเอง
  - คัมภีร์สุดยอดของผู้จัดการทีมงานขาย ฉบับส่วนตัว
  กลุ่มผู้เข้าอบรม
  - ผู้บริหารงานขาย หรือพนักงานขายที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นมืออาชีพ
สุดยอดผู้จัดการทีมงานขาย ( Professional Sales Manager)
  รูปแบบการอบรม
  - บรรยายเนื้อหาพร้อมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  - สร้างบรรยากาศของการ Coaching
  - ปฏิบัติกับผู้เข้าอบรมแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
  - ผู้เข้าอบรมนำสิ่งที่ได้รับไปปฏิบัติในที่ทำงาน
  ระยะเวลาการอบรม
  -   1 วัน ( ประมาณ 7 ชั่วโมง )
          
   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่
 
 
 
|
Untitled Document
                     
  Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com