Untitled Document
สาส์นต้อนรับ (Welcome Note)
 
สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับผู้ผ่านการฝึกอบรม “หลักสูตรสุดมหัศจรรย์” ในโปรแกรมต่างๆ ทุกๆท่าน คาดหวังว่าทุกท่านคงมีความสุขกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองในหัวข้อที่ท่านเลือกไว้ระหว่างการฝึกอบรมที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเรื่องที่ดี และเป็นสุดยอดปรารถนาของทุกๆคน แต่การพัฒนาตัวเองโดยการเปลี่ยนแปลงนั้น เราต้องมีความมุ่งมั่น และมีเป้าหมายที่ชัดเจน พร้อมกับมีความสุขที่ได้ลงมือทำ การพัฒนาตัวเองต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่หยุดครับ ช่วงแรกๆ อาจจะฝืนตัวเองอยู่บ้าง แต่ถ้าทำซ้ำๆบ่อยๆ ก็จะกลายเป็นธรรมชาติของเราในที่สุด หวังว่าทุกคนคงได้รับประโยชน์จากการเข้าเยี่ยมชม “พื้นที่ทบทวนเพื่อการฝึกฝนแลพพัฒนาตัวเอง” ในครั้งนี้ และขอให้มีความสุขครับ
การใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อการนำไปฝึกฝนอยากเตือนว่าให้ค่อยเป็นค่อยไปนะครับ อย่าหักโหม เลือกทีละเรื่อง แล้วทยอยฝึกฝนไปเรื่อยๆ เข้ามาบ่อยๆ ได้ตามที่สะดวก อย่าทะลุอ่านจนหมดแล้วเอาไปทั้งหมด เดี๋ยวธาตุไฟจะแตกครับ ระหว่างการฝึกฝน ถ้างงๆ หรือไม่แน่ใจในผลลัพธ์ก็เข้ามาเพิ่มเติมอีกครั้งได้ครับ
ผมรับปากว่าจะพัฒนาพื้นที่นี้ให้ดียิ่งๆขึ้น ไปเรื่อยๆ พร้อมกับพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ที่มีประโยชน์ในเรื่องการพัฒนาตัวเอง ให้กับทุกๆท่าน อย่างสม่ำเสมอ หวังว่าคงไปพบทุกๆ ท่านในพื้นที่นี้บ่อยๆ นะครับ ขอบคุณครับ
สิ่งที่จะมีในพื้นที่ของแต่ละกลุ่มหลักสูตร จะแบ่งได้ตามนี้ครับ
แก่นสำคัญของหลักสูตร (Conceptual)
Slide สำคัญพร้อมคำอธิบาย (Main Topic)
คำถามสร้างพลังและแนวความคิด (The Power Questiming)
Workshop ต่างๆ (Activity)
กรณีศึกษา (Case Study)
คำสำคัญ (Key words)
การฝึกฝนเพิ่มเติม (Prctise)
อาจารย์ปกรณ์สรุปเนื้อหา (VDO)
เครื่องมืออืนๆที่น่าสนใจ
ชื่อเครื่องมือ
คำอธิบายเครื่องมือต่างๆ
ความคิดเห็นผู้ใช้พื้นที่ทบทวน
เรื่องที่ชอบ
เรื่องที่ได้รับ
เรื่องที่จะนำไปปฏิบัติทันที
พูดคุยกับอาจารย์ปกรณ์
 
 
สนใจทบทวนกลุ่มหลักสูตรไหนเชิญเลือกด้านล่างได้เลยครับ
 
             
กำลังเอาข้อมูลขึ้น
 
กำลังเอาข้อมูลขึ้น
 
กำลังเอาข้อมูลขึ้น
 
กำลังเอาข้อมูลขึ้น
 
 
 
|
Display Pagerank