Untitled Document
Massive Blue ~ CSS Vertical Menu
  หน้าแรกพื้นที่ทบทวน Sales
Slide สำคัญพร้อมคำอธิบาย
คำถามสร้างพลังและแนวความคิด
Workshop ต่างๆ
กรณีศึกษา
คำสำคัญ
การฝึกฝนเพิ่มเติม
อาจารย์ปกรณ์สรุปเนื้อหา
 
 
 
 
 
 
 
|
ปัจจัยเหล่านี้เป็น โอกาส หรือ อุปสรรค กับงานขาย
หลายคนคงตอบว่า แล้วแต่กรณี! ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ใช่แล้วแต่กรณี แต่เป็นว่าเราคิดอย่างไรกับปัจจัยเหล่านี้มากกว่า เพราะความคิดของเราจะนำเราไปสู่การกระทำ ดังนั้น เราสามารถที่จะคิดว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นโอกาสได้ทุกครั้ง เช่น
ยอดขาย :
มองเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้รายได้เพิ่มขึ้น และเกิดความรู้สึกว่าท้าทายดี ทำให้กระตือรือร้นมากขึ้น พอทำสำเร็จจะได้เกิดความภาคภูมิใจไงครับ
เศรษฐกิจ :
เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ ก็มีคนเห็นเป็นโอกาสต่อตัวเองได้ เพราะมี คนร่ำรวยขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีได้ ดังนั้น หากมองหาโอกาสที่เอื้อ ประโยชน์ต่องานขายของเรา เราก็จะมีกำลังใจ และอยากลงมือทำมากขึ้นครับ
ลูกค้า :
หลายคนอาจรู้สึกว่าลูกค้าขายยาก ซึ่งจะถูกมองว่าเป็นอุปสรรคต่องานขายในปัจจุบัน แต่ถ้าเรามองว่าลูกค้าที่ขายยากก็จะเป็นโอกาสให้เราพัฒนาความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้น สุดท้ายขายลูกค้ายากๆ ได้ เราก็จะขายลูกค้าทั่วๆ ไปได้
ง่ายขึ้น เพราะประสบการณ์ของเราเยอะขึ้นแล้ว
หัวหน้า :
หัวหน้ามีทั้งข้อดีและข้อเสียในความคิดของเรา แต่เราก็สามารถเลือกมอง เฉพาะด้านดีของหัวหน้าได้ แล้วเราก็จะรู้สึกที่ดีต่อหัวหน้า ทำให้การ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับหัวหน้าก็จะดีขึ้น มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำงานด้วยความสนุก ไม่รู้สึกกดดันเพราะเข้าใจความคิดด้านดีๆ ของหัวหน้า อยู่ตลอดเวลา
คู่แข่งขัน :
การมีคู่แข่งขันที่เหมาะสม จะทำให้เราพัฒนาตัวเอง เพราะถ้าเรารู้สึกว่าเราเหนือกว่าคนอื่นแล้ว เราย่อมไม่พัฒนาตัวเอง แต่ถ้าเราอยู่ในการแข่งขัน ซึ่งย่อมมีทั้งแพ้และชนะ ก็จะทำให้เรายอมรับในความเป็นจริง แล้วคอยปรับปรุงในสิ่งต่างๆ เพื่อเอาชนะในการแข่งขันให้ได้ เท่ากับว่าคู่แข่งช่วยกระตุ้นให้เราพัฒนามากขึ้นไปด้วย
สินค้า :
พนักงานขายส่วนใหญ่ ชอบคิดว่าสินค้าของตัวเองสู้คู่แข่งไม่ได้ ทั้งเรื่องราคาและคุณภาพ โดยลืมไปว่าสินค้าของเรามีจุดเด่นเรื่องอะไรบ้าง ทั้งๆ ที่สินค้า ของทุกบริษัทล้วนมีจุดเด่นของตัวเองที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ดังนั้น เราต้องค้นหาลูกค้าที่เห็นข้อดีของเราตรงกับความต้องการของเยาได้ เราก็จะขายได้
ลูกน้อง :
ผู้จัดการชอบคิดว่าพนักงานขายไม่ค่อยตั้งใจทำงาน ทำยอดไม่ถึงเป้าหมายซักที จริงๆ แล้วเป็นหน้าที่ของผู้จัดการที่ต้องทำให้เขาได้เรื่อง เพราะพนักงาน ขายควรได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้ ความสามารถและจิตใจอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากต้องเผชิญกับแรงกดดันรอบด้าน