Untitled Document
Untitled Document
 

 
คิดแล้วรวย
พลิกชีวิต คิดเชิงบวก
ความเชื่อมั่น สร้างได้ด้วยตัวเอง
เป้าหมาย
เปลี่ยนตัวเองให้เป็น อย่างที่อยากเป็น
คัมภีร์สุดยอดทัศนคติ ใช่เลย!!
  เพิ่มเติม >>>
 
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
   
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  คุณ สมศักดิ์ สุริยะกุล
    เนื่องจากผมชอบอ่านหนังสือ จึงเปิดอ่านส่วนนี้ก่อน และเนื่องจากรู้จักเจ้าของบล๊อกเป็นการส่วนตัว และรู้ว่าจะได้แนวคิด ด้านการบริหารในแง่จิตวิทยา และภาวะผู้นำที่เปิดมุมมองใหม่ ๆ ดี ๆ อย่างที่ ผมเคยได้มาแล้วจึงสนใจส่วนนี้เป็นพิเศษ
    เชิญอ่านต่อครับ >>>    
     
   

     
   
  |
   


  8   การมีอิทธิพลเหนือผู้อื่นโดยไม่มีตำแหน่ง

  13 ธ.ค. 2550

  การมีอิทธิพลเหนือผู้อื่นโดยไม่มีตำแหน่ง  เราไม่สามารถนำใครได้หรอก ถ้าไม่มีตำแหน่งและอำนาจให้

  คนจะยอมทำตามคำสั่งของหัวหน้าเท่านั้น

  หัวหน้าให้คุณ,ให้โทษได้ ผู้คนจึงยอมทำตาม

  ไม่มีใครยอมให้คนอื่นมาชี้นำหรอก

  ทุกคนมีความสามารถเหมือนกัน ต่างยึดมั่นในสิ่งที่ตนเองคิด
   
   
  การให้คำปรึกษา
  การให้คำปรึกษา

  ผู้จัดการสามารถสั่งลูกน้องได้ แต่ไม่ใช่ลูกน้องทุกคนจะทำตาม อาจไม่แสดงให้เห็นก็ได้


  การมีอิทธิพล (Influence) เหนือผู้อื่นแต่ไม่ได้ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เพียงแต่สร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นเท่านั้น ซึงผู้อื่นจะยอมทำตามด้วยความเต็มใจ และยอมรับในความเป็นผู้นำของเรา


  การจะเป็นผู้นำได้เราต้องมีทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น , ให้ความสำคัญต่อผู้อื่น , ทำให้ผู้อื่นไว้วางใจ , ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นและยึดมั่นในความสำเร็จของการทำงาน เป็นทีม เมื่อใดที่คนยอมรับว่าเรามีเรื่องเล่านี้ในการทำงานและเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงแล้ว เขาจะยึดถือว่าเราเป็นผู้นำเขาเอง โดยไม่ต้องมี ตำแหน่งใดๆเลย

  ต้องการรู้รายละเอียด ควรหาหนังสือเรื่องภาระผู้นำต่างๆมาศึกษาดูเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำ

  ถ้าหากเป็นผู้นำผู้อื่นโดยไม่ต้องมีตำแหน่งได้แล้ว เมื่อเราได้เป็นหัวหน้าไม่ว่าจะระดับใดก็ตาม เราก็จะเป็นหัวหน้าที่ดีและมีลูกค้าที่ดีตามไปด้วย


  ผลตอบรับ
  ผลตอบรับ
  ไม่แน่ใจว่าจะยื่นมือไปแก้ปัญหาดีหรือไม่ ?
  คำปรึกษาเพิ่ม
     ตัวอย่างคำปรึกษาย้อนหลัง
   

  No feedback in this topic !!!

  ส่งความคิดเห็น/มุมมองของท่าน

  Untitled Document
                       
    Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com