Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
  หลักสูตร : GEN Y การพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่า (หลักสูตร 1 วัน)
  ( GEN Y 1 Day )
  หลักการและแนวความคิด
  Gen Y นับว่าเป็นกลุ่มบุคลากรส่วนใหญ่ในองค์กรต่างๆ ในปัจจุบันนี้ อีกทั้งจะต้องเจริญเติบโตมาแทนที่ตำแหน่งของ Gen X ซึ่งต้องขึ้นไปแทนที่ Baby Boomer ที่กำลังทยอยเกษียณอายุงานกันไปอยู่ทุกๆ ปี ดังนั้น Gen Y จึงถูกคาดหวังการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มีผลงานตามที่หัวหน้าต้องการ แต่ดูเหมือนว่าการกระทำของ Gen Y จะไม่เข้าตาหัวหน้าสักเท่าไร
  การพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่ Gen Y คุ้นเคยมากที่สุด เพราะเจริญเติบโตมากับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความถนัดที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองตามเป้าหมายที่ตัวเองอยากทำมากกว่ารอคำสั่งจากหัวหน้างาน จึงทำให้เกิดความขัดแย้งกันอยู่บ่อยๆ ดังนั้น Gen Y ที่ชาญฉลาดจะเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่นเพื่อให้สามารถสื่อสารความต้องการของตัวเองได้อย่างชัดเจน
  การปรับเปลี่ยนแนวความคิดที่รอให้ผู้อื่นยอมรับมาเป็นการพัฒนาตัวเองให้มีคุณค่าเป็นที่ต้องการขององค์กร จึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่ Gen Y ควรพิจารณา เพราะนอกจากจะได้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่แล้ว ยังทำให้หัวหน้างานยอมรับมากขึ้นอีกด้วย ดังนั้น Gen Y จึงควรก้าวข้ามหลุมพรางทางความคิดที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของตัวเองไปให้ได้ ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเอง
  การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันมีความรวดเร็วซึ่งเหมาะกับ Gen Y มากที่สุด ที่ชอบการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ไม่ชอบอะไรที่จำเจ ดังนั้น Gen Y จึงควรเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ตามบุคลิกลักษณะของตัวเอง
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสามารถนำศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้ในการปฏิบัติงานและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นหลุมพรางความคิดเชิงลบของตัวเองและนำเทคนิคที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ด้วยตัวเอง
  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบแนวทางปฏิบัติตัวใหม่ เพื่อเป็น Gen Y ที่มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับและต้องการขององค์กร
  เนื้อหาของหลักสูตร
  Generation Y ….คนรุ่นใหม่ในองค์กร
  Baby Boomer
  Generation X
  Generation Y
  Gen….?
  เรียนรู้และเข้าใจศักยภาพที่ยังไม่ได้นำมาใช้
  แนวความคิดผิดๆ ของ Gen Y
  หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นศักยภาพ
  เทคนิคการสร้างแนวคิดใหม่
  Workshop: เปลี่ยนความคิด...พลิกชีวิตคุณ
  การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
  สร้างทัศนคติเชิงบวกกับสภาพแวดล้อมต่างๆ
  งานของคุณ
  เพื่อนร่วมงานของคุณ
  หัวหน้าของคุณ
  ชีวิตของคุณ
  Workshop: ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเสียใหม่
  พัฒนาศักยภาพในตัวคุณ
  การมีเป้าหมายที่ชัดเจน
  สร้างแรงบันดาลใจในงานที่ทำ
  เลิกจินตนาการเชิงลบ ลงมือทำทันที
  มองปัญหา / อุปสรรคเป็นเรื่องท้าทาย
  การเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์
  Role Playing: การพัฒนาศักยภาพของตัวเอง
  แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
  การฝึกอบรมใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยทำให้ผู้เรียนได้คิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริง และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที
  เนื้อหาของหลักสูตรถูกถ่ายทอดหลากหลายวิธี เช่น
  - การบรรยาย : ทำให้เห็นภาพ และ เข้าใจทฤษฎีอย่างรวดเร็ว
  - Workshop : ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
  - การนำเสนอ : ฝึกฝนการแสดงออก ทางความคิดเห็นในที่ประชุม
  - Role Playing : มองเห็นผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในทันที
  วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ Group Coaching เพื่อให้ผู้เรียนรู้ มองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลง พัฒนาตัวเองด้วยตัวเอง สามารถตั้งเป้าหมายและแผนงานในการพัฒนาตัวเอง จนเกิดเป็นความรับผิดชอบในเป้าหมายของตัวเอง
     
  กำหนดแบบฝึกฝน เพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดความเชี่ยวชาญ และกลายเป็นธรรมชาติในที่สุด
  ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
  พนักงานระดับปฏิบัติการ
  หัวหน้างาน
  ผู้จัดการ
   

  <<<กลับหน้ารวมหลักสูตร