Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
  หลักสูตร : คุณคือ วิทยากรคุณภาพ... เชื่อไหม? (หลักสูตร 2 วัน)
  To Be The Good Trainer … By Coaching (2 Day )
  วิทยากรที่ดี
  - สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนผ่านการนำเสนอที่ยอดเยี่ยม
  - สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ได้เหมาะสมกับผู้ฟังเป็นอย่างดี
  - มีพลังแห่งความกระตือรือร้น ที่เกิดจากแรงกระตุ้นจากภายใน
  - จับประเด็นความต้องการของผู้ฟังและทำให้ได้ตามนั้น
  - ทุ่มเทความสำคัญไปที่ผู้เรียนรู้มากกว่าเทคนิคที่ใช้ในการสอน
  - เชื่อมั่นในตัวเองและสนุกกับการฝึกอบรม
   
  หลักการและแนวความคิด
  ปัจจุบันองค์กรโดยส่วนใหญ่ตั้งใจที่จะพัฒนา บุคลากรภายในของตัวเองให้เป็นวิทยากรที่มีคุณภาพ สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และการทำให้ผู้อื่นพัฒนาตัวเอง เพื่อให้สามารถที่จะดำเนินการฝึกอบรมได้อย่างทั่วถึง และเกิดความต่อเนื่องได้ดีกว่า การจ้างวิทยากรภายนอกเพียงอย่างเดียว
  การเป็นวิทยากรที่ดีนั้น นับว่าเป็นเรื่องที่หลายองค์กรยังกังวลอยู่ว่า ผู้จัดการขององค์กรนั้น สามารถเป็นวิทยากรที่ดีได้หรือไม่ เนื่องจากความรู้ความสามารถและความเข้าใจในเนื้อหาของงานนั้นมีอยู่มาก แต่การจะถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจนั้นกลับเป็นเรื่องที่ไม่มั่นใจ กลัวคนทำจะไม่ยอมรับ กลัวว่าจะพูดไม่ดี ก็เลยไม่อยากเป็นวิทยากร
  วิทยากรฝึกหัดส่วนมาก คาดหวังความสมบูรณ์แบบ เลยค้นหาเทคนิคต่างๆมากมาย เพื่อทำให้ตัวเองเป็น วิทยากรที่เก่ง ให้ได้ จนลืมความเป็นตัวของตัวเอง ลืม STYLE ที่ตัวเองถนัด ลืมให้ความสำคัญกับผู้ฟัง ทำให้บอกกับตัวเองว่า ยังเป็นวิทยากรที่ไม่เก่งซักที ก็เลยไม่ยอมเป็นวิทยากร แต่จริงๆหารู้ไม่ว่าหากเปลี่ยนความคิด โดยการพัฒนาตัวเองให้เป็นวิทยากรในแบบฉบับของตัวเอง ก็จะทำให้กล้าลงมือทำมากขึ้น สุดท้ายก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้เอง
  การเป็นวิทยากรนั้นต้องเริ่มจากการ อยากเป็น แล้วเตรียมตัวเพื่อนำไปสู่การลงมือทำ(ฝึกฝน) ไม่ใช่การกลัวความล้มเหลวและไม่มั่นใจในตัวเอง ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้กระบวนการ การเป็นวิทยากรด้วย STYLE ของตัวเอง โดยการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองและมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเป็นวิทยากร คุณก็จะพัฒนาตัวเองให้เป็นวิทยากรที่ดีได้ในอนาคต
  "ผู้ที่ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ย่อมจะได้รับกลับคืนไปมากกว่าที่ให้เสมอ"
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อทำให้ผู้เรียนรู้เข้าใจแก่นแท้ของการเป็นวิทยากรใน STYLE ของตัวเอง และเป็นรูปแบบที่ตัวเองคิดว่าเหมาะสมที่สุด
  เพื่อทำให้ผู้เรียนรู้ได้เข้าใจ การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยมุ่งให้ความสำคัญที่ Know Who ! รู้ว่าเข้าฝึกอบรม คือ ใคร ? ต้องการอะไร ? มากกว่ามุ่งเน้นที่ How To ! คือ ทำอย่างไร
  เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้ เอาชนะอุปสรรคต่างๆที่สกัดกั้นศักยภาพของตัวเองได้ ด้วยการสร้างแนวทางในการเป็นวิทยากรของตัวเองขึ้นมาด้วยตัวเอง
  เพื่อทำให้ผู้เรียนรู้สร้างเสริมทัศนคติเชิงบวกในการเป็นวิทยากร และมีความเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มมากขึ้น
  เนื้อหาของหลักสูตร
  Day I
  สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นวิทยากร
  ธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้ฟัง
  ศึกษาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
  หลุมพรางสกัดกั้นศักยภาพของวิทยากร
  การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
  จุดประสงค์ของการฝึกอบรม
  การเตรียมตัวให้พร้อม
  ขั้นตอนในการฝึกอบรม
  ประเด็นสำคัญของการบริหาร Class
  Day II
  ก้าวข้ามอุปสรรคสำคัญต่างๆ
  สร้างความเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
  เปลี่ยนวิธีคิด ... พลิกชีวิตคุณ
  การพัฒนาตัวเองด้วยทัศนคติเชิงบวก
  กล้าฝัน ... และไปให้ถึง
  คุณ คือ วิทยากรคุณภาพ ... จริงๆ นะ
  ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
  HRD, ผู้จัดการแผนก, ผู้จัดการที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ในรูปแบบการเป็นวิทยากร
  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมภายในองค์กร ผู้ที่รับผิดชอบในการทำหน้าที่การฝึกอบรมภายในองค์กร
  ผู้เชี่ยวชาญสายงานต่างๆที่ต้องการเป็นวิทยากรภายใน
  วิทยากรที่ต้องการพัฒนาตัวเองในรูปแบบใหม่ๆ, ผู้ที่สนใจในการเป็นวิทยากร
   

  <<<กลับหน้ารวมหลักสูตร