Untitled Document
Untitled Document
รูปปกหนังสือ
"โลกของการโค้ช"
(The World of Coaching)
เป็นหนังสือที่ผมตั้งใจเขียนขึ้นมา จากการเรียนรู้และประสบการณ์การโค้ช ในฐานะวิทยากร&โค้ชมืออาชีพ...เพื่อให้เป็น คู่มืออ้างอิงและฝึกฝนการโค้ช ในสไตล์ของตัวเองครับ!
ราคาเล่มละ 350 บาท
สั่งซื้อได้ที่นี่
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  |
  หลักสูตร : Coaching Executive Team
  Coaching the Coaches (หลักสูตรระยะยาว)
  ขอบเขตของเนื้อหา
  ทำให้ผู้บริหารพัฒนาตนเองเพื่อเป็น Coachที่ดี
  สร้างกระบวนการ Coachingให้แก่ผู้บริหารแต่ละคน
  ผู้บริหารมีเป้าหมายในการ Coaching ถูกต้อง
  พัฒนาความเป็นผู้นำภายในองค์กรขึ้น อย่างยั่งยืน
  สร้างบรรยากาศการสอนงานให้เกิดขึ้นในองค์กร
  รูปแบบการอบรม
  การฝึกสอนแบบ Group coaching
  Work shop เพื่อกำหนดเป้าหมายของการเป็นCoach ที่ชัดเจน
  ให้คำปรึกษา หลังจากเกิดการ Coaching ขึ้นจริงๆแล้ว
  กลุ่มผู้เข้าอบรม
  ผู้บริหารระดับสูง
  สร้างกระบวนการ Coachingให้แก่ผู้บริหารแต่ละคน
  ผู้เข้าอบรมนำสิ่งที่ได้รับไปปฏิบัติในที่ทำงาน
  ระยะเวลาการอบรม
  อบรมเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งหมด 6 ครั้ง  
   
   
   
   
  <<<กลับหน้ารวมหลักสูตร