Untitled Document
Untitled Document
 

 
คิดแล้วรวย
พลิกชีวิต คิดเชิงบวก
ความเชื่อมั่น สร้างได้ด้วยตัวเอง
เป้าหมาย
เปลี่ยนตัวเองให้เป็น อย่างที่อยากเป็น
คัมภีร์สุดยอดทัศนคติ ใช่เลย!!
  เพิ่มเติม >>>
 
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
   
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  คุณ สมศักดิ์ สุริยะกุล
    เนื่องจากผมชอบอ่านหนังสือ จึงเปิดอ่านส่วนนี้ก่อน และเนื่องจากรู้จักเจ้าของบล๊อกเป็นการส่วนตัว และรู้ว่าจะได้แนวคิด ด้านการบริหารในแง่จิตวิทยา และภาวะผู้นำที่เปิดมุมมองใหม่ ๆ ดี ๆ อย่างที่ ผมเคยได้มาแล้วจึงสนใจส่วนนี้เป็นพิเศษ
    เชิญอ่านต่อครับ >>>    
     
   

     
   

  เรื่องที่อยากเล่า # 75

  บทบาทโค้ชในแง่มุมต่างๆ

  05 ส.ค. 2554

  ปีนี้ผมตั้งใจที่จะจัดทำหลักสูตรเรื่องการเป็นโค้ชให้มากขึ้น เพราะคิดว่ามีประโยชน์กับองค์กรต่างๆ ค่อนข้างมาก เพราะจากประสบการณ์ในการทำหน้าที่ วิทยากร , ที่ปรึกษาและการเป็นโค้ช ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับผู้เรียนจำนวนมาก

  การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี


  จึงมีแนวความคิดว่า ถ้าหัวหน้างาน/ผู้จัดการ ใช้บทบาทของการเป็นโค้ชให้กับทีมงานมากขึ้นก็จะเป็นเรื่องดี

  สมัยก่อนผมจัดหลักสูตรเกี่ยวกับการเป็นโค้ชขึ้นมา 2 หลักสูตร คือ
  1.Leader as a Coach….You Must Change First
  2.To Be Good Coach

  ทั้ง 2 หลักสูตรได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและภายหลังการอบรม หลายคนก็ได้ปรับแนวทางการบริหารทีมงานของทีมงานตัวเองใหม่ จากที่เดิมเป็นสั่งอย่างเดียวเดี๋ยวนี้จะเริ่มสอน ( Coaching ) มากขึ้น ทำให้ลูกน้องอยากให้เข้าหามากขึ้นและผลงานก็ดีขึ้นเป็นลำดับ

  จากความต้องการของผู้บริหารหลายๆท่านที่มีโอกาสและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของหลักสูตรโค้ช ทำให้ผมขยายหลักสูตรโค้ชต่างๆ ออกมาเป็นดังนี้


  1.ผู้นำ......ในฐานะโค้ช......คุณต้องเปลี่ยนตัวเองก่อน ( Leader as a Coach ) -2 วัน
  2.การเป็นโค้ชที่ดี ( To Be Good Coach ) สำหรับ 1 วัน และ 2 วัน
  3.HRD….คุณคือโค้ชขององค์กร – 1 วัน
  4.ผู้จัดการฝ่ายขาย....โค้ชของทีมงาน – 1 วัน
  5.ผู้จัดการ.......ในฐานะโค้ช - 1 วัน
  6.พ่อแม่มาเป็นโค้ชให้ลูกกันเถอะ – 1 วัน
  7.ผู้เชี่ยวชาญ.....ในบทบาทโค้ช -2 วัน
  8.หัวหน้างานสอนงานน้องๆ – 2 วัน
  9.ผู้บริหารระดับสูงเป็นโค้ช – 3 วัน


  จากประสบการณ์ของผมในบทบาทของโค้ชผู้บริหารในการทำ 1 :1 Coaching ทำให้เห็นศักยภาพของผู้บริหาร , ผู้จัดการ , หัวหน้างานในสายงานต่างๆ นั้น หลายคนปฏิบัติตัวในการบริหารและการพัฒนาทีมงานด้วยลักษณะเดียวกับการเป็นโค้ชอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองทำอยู่เพราะทำไปโดยธรรมชาติ เช่น.....

  • การเป็นที่ปรึกษาให้น้องได้มีแนวความคิดใหม่ๆ
  • การรับฟังอย่างตั้งใจเพื่อให้เขารู้สึกว่าเราสนใจเรื่องของเขา
  • การใช้คำถามเพื่อให้เขาปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆ
  • การให้กำลังใจเพื่อให้เขาต่อสู้กับปัญหาของเขา

  ดังนั้นหากสามารถกระตุ้นผู้บริหารและผู้จัดการใช้บทบาทของโค้ชมากขึ้นโดยการทำให้เห็นว่า แนวทางในการสอนงาน (Coaching ) ที่ดีและมีประสิทธิผลนั้นต้องปฏิบัติอย่างไร โดยการเจาะลึกในแต่ละสายงานให้ชัดเจน ย่อมจะทำให้มีคนสนใจในการเป็นโค้ชมากขึ้น

  หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมผมจึงย่อยหลักสูตรเกี่ยวกับโค้ชเป็นหลากหลายหลักสูตร เนื่องจากว่าในแต่ละท่านตำแหน่งหน้าที่การงานที่ต่างกัน ย่อมต้องการที่จะสอนทีมงานในลักษณะงานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่โดยการใช้ประสบการณ์ในงานรวมกับแนวทางการเป็นโค้ชประกอบกัน ดังนั้นเพื่อให้สามารถยกตัวอย่างและกำหนดหัวข้อต่างๆให้ชัดเจนขึ้น ผมจึงแยกเป็น 9 หลักสูตรดังกล่าวครับ

  << เรื่องก่อนหน้า เรื่องเล่าย้อนหลัง เรื่องต่อไป >>

  No feedback in this topic !!!

  ส่งความคิดเห็น/มุมมองของท่าน

  Untitled Document
                       
    Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com