Untitled Document
Untitled Document
 

 
คิดแล้วรวย
พลิกชีวิต คิดเชิงบวก
ความเชื่อมั่น สร้างได้ด้วยตัวเอง
เป้าหมาย
เปลี่ยนตัวเองให้เป็น อย่างที่อยากเป็น
คัมภีร์สุดยอดทัศนคติ ใช่เลย!!
  เพิ่มเติม >>>
 
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
   
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  คุณ สมศักดิ์ สุริยะกุล
    เนื่องจากผมชอบอ่านหนังสือ จึงเปิดอ่านส่วนนี้ก่อน และเนื่องจากรู้จักเจ้าของบล๊อกเป็นการส่วนตัว และรู้ว่าจะได้แนวคิด ด้านการบริหารในแง่จิตวิทยา และภาวะผู้นำที่เปิดมุมมองใหม่ ๆ ดี ๆ อย่างที่ ผมเคยได้มาแล้วจึงสนใจส่วนนี้เป็นพิเศษ
    เชิญอ่านต่อครับ >>>    
     
   

     
   

  เรื่องที่อยากเล่า # 105

  การพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ

  12 ก.พ. 2557

  ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมสังเกตหลักสูตรที่ผมใช้สอนอยู่ตลอดเวลาว่าควรมีการปรับเปลี่ยนเรื่องอะไรบ้าง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองกับสภาพแวดล้อมเดิมของตัวเองได้ เพราะผู้เรียนไม่สามารถเปลี่ยนสภาพแวดล้อมได้แต่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทันที


  การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี


  "เป้าหมายของผมคือ ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน"
  ผมจึงแบ่งความสำคัญของหลักสูตรที่ผมใช้สอนเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้  1. ส่วนเนื้อหา (Content) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ทฤษฎี หลักการ คุณสมบัติ ทักษะต่างๆ ของหัวข้อที่ใช้สอน ซึ่งผมจะใช้การค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือต่างๆ ให้มาก โดยการอ่านแล้วทำความเข้าใจเนื้อหา แล้วนำมาสรุปเป็นประเด็นที่เราสามารถนำไปสื่อสารต่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ โดยพยายามให้เกิดการเชี่ยมโยงกันตลอดทั้งหลักสูตร การอ่านเนื้อหาส่วนนี้ผมจะนึกถึงหลักสูตรที่คิดว่าจะสอนเป็นหลักก่อนจะทำให้การหยิบเนื้อหาเป็นเรื่องไม่ยากนัก เพราะเราจะเลือกเฉพาะสิ่งที่เราชอบและสามารถถ่ายทอดได้ นอกจากหนังสือแล้วยังมีบทความต่างๆ ในเว็บไซต์ ซึ่งสามารถให้แนวคิดกับเรามากทีเดียว แต่เราต้องนำมาเป็นคำพูดของเราอีกทีหนึ่ง

  2. ส่วนที่เป็นแนวทางการสอน (Process, Methodology) เป็น Style การสอนของผมเอง ซึ่งผมใช้การผสมผสานของการ Training, Coaching และ Consulting เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดึงศักยภาพของตัวเอง กับความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้บนความเป็นตัวของผู้เรียนเอง โดยผู้เรียนเป็นผู้เลือกด้วยตัวของเขาเอง จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือการนำไปปฏิบัติได้ทันที เพราะ..................
  • Training : ให้ความรู้ หลักการและวิธีการกับผู้เรียน
  • Coaching : กระตุ้น จูงใจ ให้ผู้เรียนดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้
  • Consulting : การให้คำแนะในเชิง การทำให้ผู้เรียนคิดแล้วเลือกวิธีการของตัวเอง

  3.ส่วนที่เป็นกิจกรรม เครื่องมือ (Tooling) เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองและสร้างความเข้าใจ เนื้อหา กับการประยุกต์ไปใช้ได้ด้วยตัวเองเกิดความสนุกสนาน ซึ่งผมจะพัฒนากิจกรรต่างๆอยู่เรื่อยๆ
  เช่น........................................
  • Workshop
  • กรณีศึกษา
  • Role Playing
  • Show & share
  • เกมต่างๆ


  การมุ่งให้ความสำคัญในแต่ละส่วน ทำให้การพัฒนาง่ายขึ้น แล้วจึงนำมารวมกันอีกครั้งในแต่ละหลักสูตร ว่าเราจะนำส่วนไหนมาใส่ช่วงไหนของหลักสูตรบ้าง ทำให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรทำได้ง่ายขึ้นครับ

  << เรื่องก่อนหน้า เรื่องเล่าย้อนหลัง เรื่องต่อไป >>

  No feedback in this topic !!!

  ส่งความคิดเห็น/มุมมองของท่าน

  Untitled Document
                       
    Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com