Untitled Document
Untitled Document
 

 
คิดแล้วรวย
พลิกชีวิต คิดเชิงบวก
ความเชื่อมั่น สร้างได้ด้วยตัวเอง
เป้าหมาย
เปลี่ยนตัวเองให้เป็น อย่างที่อยากเป็น
คัมภีร์สุดยอดทัศนคติ ใช่เลย!!
  เพิ่มเติม >>>
 
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
   
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  คุณ สมศักดิ์ สุริยะกุล
    เนื่องจากผมชอบอ่านหนังสือ จึงเปิดอ่านส่วนนี้ก่อน และเนื่องจากรู้จักเจ้าของบล๊อกเป็นการส่วนตัว และรู้ว่าจะได้แนวคิด ด้านการบริหารในแง่จิตวิทยา และภาวะผู้นำที่เปิดมุมมองใหม่ ๆ ดี ๆ อย่างที่ ผมเคยได้มาแล้วจึงสนใจส่วนนี้เป็นพิเศษ
    เชิญอ่านต่อครับ >>>    
     
   

     
   

  เรื่องที่อยากเล่า # 108

  ภาพรวมองค์ประกอบสำคัญของโค้ช

  26 พ.ค. 2557

  การเรียนรู้และเข้าใจองค์ประกอบสำคัญของโค้ชเบื้องต้น ก็สามารถดำเนินการโค้ชเพื่อช่วยเหลือโค้ชชี่ให้เขาเป็นผู้ค้นหา วิธีการไปสู่เป้าหมายของเขาได้ด้วยตัวเองในระดับหนึ่ง หากต้องการเชี่ยวชาญก็คงต้องฝึกฝนเพิ่มขึ้นครับ

  การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี


  จากรูปจะเห็นว่าโค้ชมีองค์ประกอบหลักๆ อยู่ 5 เรื่อง คือ.....
  1. หลักการที่สำคัญของการเป็นโค้ช
  2. บทบาทของโค้ชที่ดี
  3. ทักษะสำคัญที่โค้ชใช้ในการโค้ชชิ่ง
  4. กระบวนการโค้ชชิ่ง
  5. เครื่องมือที่ใช้ประกอบการโค้ช

  การเรียนรู้และเข้าใจองค์ประกอบสำคัญของโค้ชเบื้องต้น ก็สามารถดำเนินการโค้ชเพื่อช่วยเหลือโค้ชชี่ให้เขาเป็นผู้ค้นหา วิธีการไปสู่เป้าหมายของเขาได้ด้วยตัวเองในระดับหนึ่ง หากต้องการเชี่ยวชาญก็คงต้องฝึกฝนเพิ่มขึ้นครับ วันนี้ขออธิบายองค์ประกอบต่างๆ พอสังเขปดังนี้ครับ.....

  1. หลักการที่สำคัญของการเป็นโค้ช
  ๏ โค้ชเชื่อมั่นว่าโค้ชชี่มีศักยภาพของตัวเองสูง
  ๏ โค้ชทำให้โค้ชชี่มองหาวิธีการ มากกว่ากังวลกับปัญหา
  ๏ โค้ชเชื่อว่า โค้ชชี่เป็นผู้ที่รู้จักตัวเองมากกว่าผู้อื่น
  ๏ โค้ชเชื่อว่าวิธีการที่โค้ชชี่คิดย่อมเหมาะสม

  2. บทบาทของโค้ชที่ดี
  ๏ การเป็นกระจกเงาสะท้อนให้โค้ชชี่มองเห็นตัวเอง
  ๏ การกระตุ้นให้โค้ชชี่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง
  ๏ การเดินเคียงข้างไปกับโค้ชชี่ตลอดการเดินทาง
  ๏ การจูงใจให้โค้ชชี่มองเห็นสิ่งที่ดีกว่า

  3. ทักษะสำคัญที่โค้ชใช้ในการโค้ชชิ่ง
  ๏ การใช้คำถามที่ทรงพลัง (Powerful Question)
  ๏ การรับฟังเชิงรุกอย่างตั้งใจ (Active Listening)
  ๏ การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
  ๏ การสื่อสารที่ดี (Direct Communication)
  ๏ การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน (Goal Setting)

  4. กระบวนการโค้ชชิ่ง
  ๏ การส่องกระจกให้มองเห็นตัวเอง ยอมรับและอยากเปลี่ยน
  ๏ การทำให้ค้นหาทางเลือกที่หลากหลาย
  ๏ การจูงใจให้ตัดสินใจวิธีการที่เหมาะสม
  ๏ การกำหนดแผนงานในการปฏิบัติด้วยตัวเอง
  ๏ GROW Model

  5. เครื่องมือที่ใช้ประกอบการโค้ช
  ๏ การประเมินบุคลิกลักษณะ (Assessment)
  ๏ การสำรวจคุณค่าที่ยึดถือ (Value Test)
  ๏ การค้นหาจุดเด่นของตัวเอง (Strength Finder)
  ๏ การใช้หนังสือสร้างแนวความคิด


  องค์ประกอบเหล่านี้ช่วยให้มองเห็นภาพของโค้ชได้ชัดเจนขึ้น ส่วนรายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
  www.coachatwork.in.th ครับ

  << เรื่องก่อนหน้า เรื่องเล่าย้อนหลัง เรื่องต่อไป >>

  No feedback in this topic !!!

  ส่งความคิดเห็น/มุมมองของท่าน

  Untitled Document
                       
    Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com