Untitled Document
Untitled Document
 

 
คิดแล้วรวย
พลิกชีวิต คิดเชิงบวก
ความเชื่อมั่น สร้างได้ด้วยตัวเอง
เป้าหมาย
เปลี่ยนตัวเองให้เป็น อย่างที่อยากเป็น
คัมภีร์สุดยอดทัศนคติ ใช่เลย!!
  เพิ่มเติม >>>
 
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
   
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  คุณ สมศักดิ์ สุริยะกุล
    เนื่องจากผมชอบอ่านหนังสือ จึงเปิดอ่านส่วนนี้ก่อน และเนื่องจากรู้จักเจ้าของบล๊อกเป็นการส่วนตัว และรู้ว่าจะได้แนวคิด ด้านการบริหารในแง่จิตวิทยา และภาวะผู้นำที่เปิดมุมมองใหม่ ๆ ดี ๆ อย่างที่ ผมเคยได้มาแล้วจึงสนใจส่วนนี้เป็นพิเศษ
    เชิญอ่านต่อครับ >>>    
     
   

     
   

  เรื่องที่อยากเล่า # 109

  สร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง

  25 มิ.ย. 2557

  การเปลี่ยนแปลงตัวเอง เป็น การพัฒนาตัวเอง ข้อความนี้เป็นสิ่งที่ผมใช้เตือนตัวเองอยู่เรื่อยๆ ว่า ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองก็เท่ากับเราอยู่กับที่ แต่ในขณะที่ทุกสิ่งทุกอย่าง เริ่มเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ดังนั้น เราจึงควรฝึกฝนการเปลี่ยนแปลงให้มากๆ เพราะจะมีเหตุการณ์มากระทบแล้วเราต้องเปลี่ยน ถ้าไม่พร้อมเราก็จะมีปัญหาเกิดขึ้น

  การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี


  การเปลี่ยนแปลงของคนเราเกิดขึ้นจาก 2 กรณีนี้.....
  1. การกลัวถูกลงโทษหรือมีผลกระทบในเชิงลบ
  2. การมองเห็นประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง
  “สาเหตุใดที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องยาก?”


  คนส่วนใหญ่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเป็นเพราะ.....
  ๏ ไม่แน่ใจในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
  ๏ คุ้นเคยกับความเคยชินที่ตัวเองปฏิบัติอยู่
  ๏ คิดว่าเป็นเรื่องของผู้อื่นที่จะเปลี่ยนแปลงมากกว่า
  ๏ มองไม่เห็นผลกระทบของการไม่เปลี่ยนแปลง
  ๏ จินตนาการความกลัวกับการเปลี่ยนแปลง
  ๏ สร้างความเชื่อผิดๆ ว่าเปลี่ยนไม่ได้
  ๏ มีประสบการณ์กับการเปลี่ยนแปลงในด้านไม่ดี

  สร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
  ๏ ค้นหาหลุมพรางความคิดเชิงลบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
  : การที่เราไม่ยอมเปลี่ยนแปลง เพราะมีความคิดเชิงลบกับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เราต้องหา ให้เจอว่าเรามีความคิดเชิงลบในเรื่องอะไร จะได้ปรับเปลี่ยนความคิดได้ถูกต้อง

  ๏ มองให้เห็นประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
  � : การมองเห็นประโยชน์ จะกระตุ้นให้เรามีกำลังใจในการเปลี่ยนแปลง เพราะการ เปลี่ยนแปลงไม่ใช่มีแต่ผลเสีย (ความคิดเราเอง) แต่ก็มีโอกาสเกิดเป็นผลดี (ความคิดเราเอง) เช่นเดียวกัน แต่ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็จะเกิดขึ้นหลังการกระทำของเรา

  ๏ สร้างเทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดเชิงลบ
  : เทคนิคการเอาชนะ เช่น.....
  - ปรับนิยามให้เป็นเชิงบวก
  - เปลี่ยนความคิดต่อเหตุการณ์ใหม่
  - สร้างทัศนคติเชิงบวก
  - ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

  ๏ ลงมือดำเนินการตาม Style ที่เหมาะสมของตัวเอง
  : หลังจากปรับความคิดใหม่แล้ว มองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแล้ว วิธีการที่เหมาะสมในแต่ ละสถานการณ์ก็จะเกิดขึ้นเอง เมื่อลงมือทำก็เท่ากับเราเปลี่ยนแปลงแล้ว ผลลัพธ์ก็จะกลายเป็น ประสบการณ์ของเรานั่นเอง


  การเปลี่ยนแปลงไม่ยาก และไม่จำเป็นต้องเริ่มเปลี่ยนที่เรื่องใหญ่ สามารถฝึกฝนเรื่องเล็กๆ ไปเรื่อยๆ เราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องใหญ่ๆ ได้เอง เพราะใช้กระบวนการเปลี่ยนแปลงเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ตาม

  << เรื่องก่อนหน้า เรื่องเล่าย้อนหลัง เรื่องต่อไป >>

  No feedback in this topic !!!

  ส่งความคิดเห็น/มุมมองของท่าน

  Untitled Document
                       
    Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com