Untitled Document
Untitled Document
 

 
คิดแล้วรวย
พลิกชีวิต คิดเชิงบวก
ความเชื่อมั่น สร้างได้ด้วยตัวเอง
เป้าหมาย
เปลี่ยนตัวเองให้เป็น อย่างที่อยากเป็น
คัมภีร์สุดยอดทัศนคติ ใช่เลย!!
  เพิ่มเติม >>>
 
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
   
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  คุณ สมศักดิ์ สุริยะกุล
    เนื่องจากผมชอบอ่านหนังสือ จึงเปิดอ่านส่วนนี้ก่อน และเนื่องจากรู้จักเจ้าของบล๊อกเป็นการส่วนตัว และรู้ว่าจะได้แนวคิด ด้านการบริหารในแง่จิตวิทยา และภาวะผู้นำที่เปิดมุมมองใหม่ ๆ ดี ๆ อย่างที่ ผมเคยได้มาแล้วจึงสนใจส่วนนี้เป็นพิเศษ
    เชิญอ่านต่อครับ >>>    
     
   

     
   

  เรื่องที่อยากเล่า # 156

  การสร้างมาตรฐาน การสอนและการโค้ชหลักสูตรเกี่ยวกับการโค้ช

  01 ส.ค. 2561

  ผมเชื่อว่า..."องค์ประกอบที่สำคัญ ที่ทำให้หลักสูตรการโค้ช ได้ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิผล!"....ควรมีดังนี้ครับ

  การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี


  1. เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อที่เป็นความต้องการขององค์กร
  2. รูปแบบการสอนและการโค้ช สร้างการตระหนักรู้ให้ผู้เรียน
  3. การมุ่งเน้น การฝึกฝนการโค้ชเชิงปฏิบัติจริง
  4. การสร้าง เครื่องมือประกอบการโค้ช เพื่อผู้เรียนนำไปใช้ได้
  5. การมีคู่มือแบบฝึกหัดการโค้ช(Workbook)ที่นำไปฝึกฝนต่อได้
  6. การดำเนินการโค้ชจริง ให้เป็นแนวทางการเรียนรู้
  7. การดำเนินการโค้ชจริง ให้ผู้เรียนเห็นกระบวนการโค้ช
  8. การดำเนินการโค้ชจริง เพื่อพิสูจน์ทักษะที่ใช้สอนให้ชัดเจน
  9. การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่น
  10. การกระตุ้นจูงใจ ให้ผู้เรียนอยากนำไปปฏิบัติการโค้ชจริงด้วยตัวเอง

  หลักสูตรที่เกี่ยวกับการโค้ช...."สร้างการเรียนรู้ได้จาก การปฏิบัติการโค้ชจริง!"....เพราะการโค้ชเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการโค้ชก่อน จึงจะเกิดความเข้าใจ ไม่สามารถเข้าใจได้จากการรับฟังเพียงอย่างเดียว

  โปรแกรมหลักสูตรการโค้ช....ที่มีเครื่องมือประกอบการโค้ช(Coaching Tools)และคู่มือแบบฝึกหัด(Coaching Workbook)ที่นำไปฝึกฝนและปฏิบัติการโค้ชด้วยตัวเองต่อไป....จะช่วยทำให้โปรแกรมสมบูรณ์ครับ!


  ติดตามผมเพิ่มเติมได้ที่
  https://www.facebook.com/pakornblog

  << เรื่องก่อนหน้า เรื่องเล่าย้อนหลัง เรื่องต่อไป >>

  No feedback in this topic !!!

  ส่งความคิดเห็น/มุมมองของท่าน

  Untitled Document
                       
    Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com