Untitled Document
Untitled Document
 

 
คิดแล้วรวย
พลิกชีวิต คิดเชิงบวก
ความเชื่อมั่น สร้างได้ด้วยตัวเอง
เป้าหมาย
เปลี่ยนตัวเองให้เป็น อย่างที่อยากเป็น
คัมภีร์สุดยอดทัศนคติ ใช่เลย!!
  เพิ่มเติม >>>
 
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
   
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  คุณ สมศักดิ์ สุริยะกุล
    เนื่องจากผมชอบอ่านหนังสือ จึงเปิดอ่านส่วนนี้ก่อน และเนื่องจากรู้จักเจ้าของบล๊อกเป็นการส่วนตัว และรู้ว่าจะได้แนวคิด ด้านการบริหารในแง่จิตวิทยา และภาวะผู้นำที่เปิดมุมมองใหม่ ๆ ดี ๆ อย่างที่ ผมเคยได้มาแล้วจึงสนใจส่วนนี้เป็นพิเศษ
    เชิญอ่านต่อครับ >>>    
     
   

     
   

  เรื่องที่อยากเล่า # 157

  พัฒนาการสอนไปอีกขั้น ด้วยรูปแบบการสอนและการโค้ช 8 แบบ

  04 ก.ย. 2561

  พัฒนาการสอนไปอีกขั้น ด้วยรูปแบบการสอนและการโค้ช 8 แบบ

  ผู้เรียนสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ใน Style ของตัวเอง และ ลงมือปฏิบัติจนเกิดผลลัพธ์อย่างแท้จริง

  การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี


  สถาบันจึง ได้ออกแบบกระบวนการโดยให้ความสำคัญที่การรับรู้จากผู้เรียนที่ครอบคลุมรูปแบบการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสสำคัญ คือ การพูด การฟัง ,คิดและสัมผัสให้ ผึกฝนด้วยการ คิด-เขียน-พูด ผ่านกิจกรรมเดี่ยว-กลุ่ม จึงได้ออกแบบกระบวนการพัฒนาบุคคลากรใน 8 รูปแบบ ดังนี้

  1.T&GC (Training & Group Coaching)
  การใช้เนื้อหาสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

  2.PGC (Powerful Game Coaching)
  การสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมส์สร้างแนวคิด

  3.FTC (Facilitative Team Coaching)
  การเปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

  4.TAGC (Think Activity Group Coaching)
  การใช้บทบาท (หมวก) สร้างการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

  5.SGC&C (Strategic Group Coaching & Consulting)
  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมคำปรึกษา

  6.BGC (Brainstorming Group Coaching)
  การสร้างการเรียนรู้ผ่านการระดมสมองสร้างไอเดียใหม่ๆ

  7.1:1 EC (One on One Executive Coaching)
  การโค้ชผู้บริหารระดับสูงให้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง

  8.C&C (Coaching & Consulting)
  การให้คำปรึกษาในฐานะโค้ช

  ผู้เรียนส่วนมากพูดว่า...

  " อาจารย์ทำให้เห็นและพิสูจน์หลักการที่สามารถปฏิบัติได้ ทำให้เข้าใจที่มาของพฤติกรรมตัวเอง และสามารถสร้างแนวคิดในการพัฒนาเรื่องอื่นได้ "

  ผมเชื่อว่า "การกำหนดมาตรฐานการสอน" เป็นเรื่องสำคัญที่วิยากรควรใช้ในการนำเสนอให้กับองค์กรลูกค้า ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกไปดำเนินการสอนได้ เพราะสามารถประเมินมาตรฐานการสอนกับความต้องการได้ทันทีก่อนการอบรมครับ!

  #Entraining


  << เรื่องก่อนหน้า เรื่องเล่าย้อนหลัง เรื่องต่อไป >>

  No feedback in this topic !!!

  ส่งความคิดเห็น/มุมมองของท่าน

  Untitled Document
                       
    Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com