Untitled Document
Untitled Document
 

 
คิดแล้วรวย
พลิกชีวิต คิดเชิงบวก
ความเชื่อมั่น สร้างได้ด้วยตัวเอง
เป้าหมาย
เปลี่ยนตัวเองให้เป็น อย่างที่อยากเป็น
คัมภีร์สุดยอดทัศนคติ ใช่เลย!!
  เพิ่มเติม >>>
 
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
   
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  คุณ สมศักดิ์ สุริยะกุล
    เนื่องจากผมชอบอ่านหนังสือ จึงเปิดอ่านส่วนนี้ก่อน และเนื่องจากรู้จักเจ้าของบล๊อกเป็นการส่วนตัว และรู้ว่าจะได้แนวคิด ด้านการบริหารในแง่จิตวิทยา และภาวะผู้นำที่เปิดมุมมองใหม่ ๆ ดี ๆ อย่างที่ ผมเคยได้มาแล้วจึงสนใจส่วนนี้เป็นพิเศษ
    เชิญอ่านต่อครับ >>>    
     
   

     
   

  เรื่องที่อยากเล่า # 66

  การประเมินพนักงาน ด้านความรู้สึก และความเต็มใจ

  01 ต.ค. 2553

  วันก่อนนั่งคุยกับคุณนพชัย วีรมาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์คูลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ผมเป็นที่ปรึกษาอยู่

  การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี


  ได้พูดคุยกันถึงของบุคลากรในองค์กรต่างๆ ว่าส่วนใหญ่จะมีคนที่มีความสามารถ (Able) และเต็มใจทำงานอย่างทุ่มเท (Willing) มีน้อยมาก ทำให้องค์กรต่างๆพัฒนาไปใช้ไม่ทันการแข่งขันหากเรามีวิธีที่จะกระตุ้นให้คนดีงศักยภาพของตัวเองออกมามากๆก็จะดียิ่งขึ้นผมก็เลยทำตารางของบุคลากรดูก็จะได้ Model แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
  คนมีความสามารถ

  และเต็มใจทำงาน
  คนมีความสามารถต่ำ

  ไม่เต็มใจทำงาน
  คนไม่มีความสามารถ

  แต่เต็มใจทำงาน
  คนไม่มีความสามารถ

  และไม่เต็มใจทำงาน

  เราจะปฏิบัติกับบุคลากรที่อยู่ในแต่ละกลุ่มกันอย่างไร เพื่อให้เขาแป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงขอนำเสนอแนวความคิดดังนี้ครับ


  1. กลุ่มที่มีทั้งความสามารถ (Able) และเต็มใจทำงาน (Willing)
  เราต้องกระตุ้นให้คนกลุ่มนี้รักษาสภาวะของตัวเองนี้ไปให้นานๆ ซึ่งอาจจะเป็นการท้าทายโดยการให้รางวัล(Reward) หากทำได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ซึ่งเขาจะให้มีความรู้สึกว่า เขาเป็นบุคคลสำคัญและเมื่อเขาทำดีก็ต้องได้รับผลดีตามไปด้วย


  2. กลุ่มที่มีความสามารถ (Able) ต่ำไม่ค่อยเต็มใจทำงาน (Not Willing) เราคงต้องทำการกระตุ้นโดยใช้แนวทางการ Coaching ให้เขาเห็นประโยชน์ของการทำงานที่ทำอยู่ โดยการดึงศักยภาพที่เป็นวามสามารถของตัวเองออกมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยค้นหาสาเหตุที่เขาไม่เต็มใจทำงานว่าเป็นเพราะเหตุใด ทั้งๆที่เขาก็มีความสามารถ หากหัวหน้า (โค้ช) เข้าใจเขาและจูงใจให้เขาเกิดความเต็มใจได้ ก็จะทำให้เขากลายเป็นคนกลุ่มที่ 1 ไปด้วย


  3. กลุ่มที่ไม่ค่อยมีความสามารถในงาน (Not Able) แต่เต็มใจทำงาน (Willing)
  เราคงต้องพัฒนาเขาโดยการฝึกอบรมต่างๆ ในเรื่องที่เขายังขาดอยู่เพื่อให้เขาสามารถทำงานได้สะดวกขึ้น และรู้สึกภูมิใจที่สามารถทำงานได้ดีขึ้น กลุ่มบุคคลนี้จะสามารถพัฒนาได้ง่ายเพระเขามีความเต็มใจเป็นทุนเดิมอยู่ แล้วเมื่อกลาเป็นคนมีความสามารถเพิ่มขึ้นงานก็จะออกมาดีขึ้น เราก็จะเพิ่มบุคลากรในกลุ่มที่ 1 มากขึ้นตามไปด้วย


  4. กลุ่มที่ไม่ค่อยมีความสามารถ (Not Able) และไม่ค่อยเต็มใจ (Not Willing)
  เราคงต้องกำหนดบทลงโทษในกรณีซึ่งไม่มีผลงานเลย และถ้าให้โอกาสในการพัฒนาแล้วยังไม่สามรถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่ได้รับมอบหมายแล้วก็คงจะดำดนินการตามกฎระเบียบของบริษัทต่อไป แต่ถ้าเขายอมปรับตัวเปลี่ยนแปลง เราก็คงต้องใช้ทั้งการฝึกอบรม (Training) และการพัฒนาในลักษณะของการ Coaching เขาไปก่อน จนกว่าเขาจะมีความสามารถเพิ่มขึ้น ซึ่งก็หวังว่าเขาจะกลายเป็นกลุ่มที่ 1 ต่อไปในอนาคตได้
  จะเห็นว่าถ้าเราแบ่งกลุ่มบุคลากรให้มีความชัดเจนแล้ว แนวทางพัฒนาเขาก็จะทำได้ง่ายขึ้น และเกิดความชัดเจนขึ้น ซึ่งหากเราประเมินกันบ่อยๆ และประเมินกันทุกระดับ ก็จะให้องค์กรได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยทุกคนกลายเป็นบุคลากรที่..................

  “ มีความสามารถ (Able) และเต็มใจทำงาน (Wiling) ”


  << เรื่องก่อนหน้า เรื่องเล่าย้อนหลัง เรื่องต่อไป >>

  No feedback in this topic !!!

  ส่งความคิดเห็น/มุมมองของท่าน

  Untitled Document
                       
    Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com