Untitled Document
Untitled Document
 

 
คิดแล้วรวย
พลิกชีวิต คิดเชิงบวก
ความเชื่อมั่น สร้างได้ด้วยตัวเอง
เป้าหมาย
เปลี่ยนตัวเองให้เป็น อย่างที่อยากเป็น
คัมภีร์สุดยอดทัศนคติ ใช่เลย!!
  เพิ่มเติม >>>
 
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
   
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  คุณ สมศักดิ์ สุริยะกุล
    เนื่องจากผมชอบอ่านหนังสือ จึงเปิดอ่านส่วนนี้ก่อน และเนื่องจากรู้จักเจ้าของบล๊อกเป็นการส่วนตัว และรู้ว่าจะได้แนวคิด ด้านการบริหารในแง่จิตวิทยา และภาวะผู้นำที่เปิดมุมมองใหม่ ๆ ดี ๆ อย่างที่ ผมเคยได้มาแล้วจึงสนใจส่วนนี้เป็นพิเศษ
    เชิญอ่านต่อครับ >>>    
     
   

     
   

  เรื่องที่อยากเล่า # 86

  ผู้จัดการส่วนใหญ่ติดเรื่องอะไร?

  16 ก.ค. 2555

  การเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างๆ ในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยง ผู้จัดการในองค์กรนั้นๆ ทำให้มองเห็นข้อจำกัดในการใช้ศักยภาพของตัวเอง จึงทำให้ดูเหมือนไม่ค่อยมีผลงาน บริหารทีมงานไม่ได้ เกิดความเครียดและหงุดหงิดบ่อยๆ ก็มีผู้บริหารระดับสูงหลายท่านชอบถามผมว่า “อาจารย์คิดว่าสิ่งที่ผู้จัดการส่วนใหญ่ติดปัญหาจะคล้ายๆ กันหรือไม่?” ซึ่งผมว่าเป็นคำถามที่ดีทีเดียว จึงขอแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องเล่าในวันนี้ครับ

  การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี


  ผู้จัดการหรือหัวหน้างานระดับต้นและระดับกลางในองค์กรส่วนใหญ่ ติดขัดในเรื่องคล้ายๆ กันดังนี้...

 • ไม่ค่อยกล้าฝัน ขาดวิสัยทัศน์ (Vision)

 • ชอบคิดลบเกินกว่าเหตุ ควรพัฒนาความคิดเชิงบวก (Attitude)

 • เบื่อคน (ทีมงาน) ง่าย ขาดภาวะผู้นำในตัวเอง (Leadership)

 • ไม่ค่อยพูด ไม่กล้าแสดงออก บกพร่องเรื่องการสื่อสาร (Communication)

 • ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ควรยอมรับการเปลี่ยนแปลง (Change) • อาการเหล่านี้เป็นสาเหตุใหญ่ ที่ทำให้ผู้จัดการไม่สามารถสร้างผลงานผ่านทีมงานได้ แต่ถ้าให้เขาแสดงฝีมือคนเดียว เขาก็จะทำได้แต่ก็ไม่ใช่บทบาทของผู้จัดการอย่างที่องค์กรต้องการ ดังนั้น หากต้องการพัฒนาทักษะและคุณสมบัติที่สามารถแก้ไขอาการต่างๆ ไปได้ เมื่ออาการต่าง ทุเลาลง ศักยภาพของผู้จัดการก็จะถูกนำมาใช้อย่างเต็มที่

  ทักษะและคุณสมบัติเหล่านี้สามารถแก้อาหารต่างๆได้ ดังนี้

  วิสัยทัศน์ (Vision) : ภาพลักษณ์ของทีมที่อยากเป็นในอนาคตจะสามารถกำหนดทิศทางที่จะให้ทีมเดินทางไปให้ถึงได้ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานเกิดความกระตือรือร้นเพิ่มขึ้น ถ้าทำให้ทีมงานซื้อความฝันนี้ได้ก็จะเกิดการทำงานที่เป็นทีมเวิร์คมากขึ้น ดังนั้น ผู้จัดการต้องกำหนดวิสัยทัศน์ให้กับทีม

  ทัศนคติที่ดี (Attitude) : ผู้จัดการหลายคนชอบคิดไปเองว่าไม่รู้คนอื่นคิดอย่างไร ทำให้เกิดการคิดเชิงลบมากเกินไป มองงานเป็นความเครียด มองทีมงานไม่ได้เรื่อง มองหัวหน้าไม่ยุติธรรม หากสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติเสียใหม่โดยการมองในมุมเชิงบวกบ้าง ก็จะทำให้วิธีการปฏิบัติตัวดีขึ้นอย่างแน่นอน

  พัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership) : ภาวะผู้นำสร้างเพิ่มขึ้นได้อยู่ที่การปฏิบัติตัวของเรา ผู้จัดการที่เบื่อเรื่องคนเป็นเพราะยังไม่ได้ใช้ภาวะผู้นำของตัวเอง แต่เราต้องทำงานผ่านคนในทีมและประสานงานกับคนอื่น เราจะเบื่อไม่ได้ ดังนั้นควรใช้ภาวะผู้นำทำให้ผู้อื่นยอมรับ เชื่อถือและไว้วางใจ อาการเบื่อคนก็จะหายไป

  การสื่อสารที่ดี (Communication) : ผู้จัดการควรพัฒนาเรื่องการสื่อสาร โดยการให้ความสำคัญกับผู้ฟังมากกว่าความต้องการของตัวเอง ถ้าคนอื่นไม่ไว้ใจเรา ก็ควรอธิบายเพิ่มเติม น้องไม่ทำตามที่สั่งก็ควรพูดคุยและปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารให้ดีขึ้น สร้างความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

  การเปลี่ยนแปลงตัวเอง (Change) : ผู้จัดการส่วนใหญ่ต้องการให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลง แต่ลืมไปว่าตัวเองก็ควรเปลี่ยนแปลงด้วย ถ้าเราให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงก่อน แล้วเราค่อยเปลี่ยนอาจจะทำได้ลำบาก ทั้งๆที่จริงแล้วเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เลย และทำได้ง่ายกว่าด้วย ตัวเราเองก็ดีขึ้น เพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองครับ

  แนวทางเหล่านี้ถ้าฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับการทำงาน การบริหารทีมงาน ลดน้อยลงทันทีเลยครับ


  << เรื่องก่อนหน้า เรื่องเล่าย้อนหลัง เรื่องต่อไป >>

  No feedback in this topic !!!

  ส่งความคิดเห็น/มุมมองของท่าน

  Untitled Document
                       
    Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com