Untitled Document
Untitled Document
 

 
คิดแล้วรวย
พลิกชีวิต คิดเชิงบวก
ความเชื่อมั่น สร้างได้ด้วยตัวเอง
เป้าหมาย
เปลี่ยนตัวเองให้เป็น อย่างที่อยากเป็น
คัมภีร์สุดยอดทัศนคติ ใช่เลย!!
  เพิ่มเติม >>>
 
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
   
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  คุณ สมศักดิ์ สุริยะกุล
    เนื่องจากผมชอบอ่านหนังสือ จึงเปิดอ่านส่วนนี้ก่อน และเนื่องจากรู้จักเจ้าของบล๊อกเป็นการส่วนตัว และรู้ว่าจะได้แนวคิด ด้านการบริหารในแง่จิตวิทยา และภาวะผู้นำที่เปิดมุมมองใหม่ ๆ ดี ๆ อย่างที่ ผมเคยได้มาแล้วจึงสนใจส่วนนี้เป็นพิเศษ
    เชิญอ่านต่อครับ >>>    
     
   

     
   

  เรื่องที่อยากเล่า # 87

  การพัฒนาวิทยากรภายในองค์กร

  14 ส.ค. 2555

  วันก่อนได้จัดอบรม “การพัฒนาวิทยากรภายในองค์กร” ให้กับวิทยากรภายในบริษัทต่างๆ ที่มีความสนใจในแนวทางการฝึกบรมแบบ Group Coaching ที่ผมได้ดำเนินการฝึกอบรมอยู่ โดยคิดค่าใช้จ่ายแค่ค่าอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น ก็มีคนสนใจสมัครเข้ามาจำนวนมาก แต่ก็คัดเลือกได้เพียงบางส่วน แต่ผมมีแผนที่จะจัดภายใน ปี 55 นี้ทั้งหมด 5 รุ่น (รุ่นละ 15 คน) ก็คงจะทำให้วิทยากรภายในองค์กร ได้เทคนิคใหม่ๆ ไปปรับใช้กับการฝึกอบรมของตัวเองได้เพิ่มขึ้น

  การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี


  เรื่องที่อยากเล่าคือ ผมได้ถ่ายทอดเคล็ด (ไม่) ลับในการฝึกอบรมแบบ Group Coaching แล้วผู้เรียน (วิทยากร) สามารถนำไปปรับใช้กับหลักสูตรที่ตัวเองเคยสอนอยู่ได้ไม่ยากนัก จึงรู้สึกภูมิใจว่าแนวทางของเรานั้นสามารถผสมผสานกับแนวทางการฝึกอบรมที่ทุกคนใช้กันอยู่ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นแก่นของการฝึกอบรมที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น

 • ความเชื่อว่าผู้เรียนมีศักยภาพแล้วสามารถพัฒนาตัวเองได้
 • : วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนต้องเชื่อว่าผู้เรียนมีศักยภาพอยู่แล้ว รอให้วิทยากรกระตุ้นให้ดึงออกมาใช้ โดยการให้ความรู้พร้อมจูงใจให้นำไปใช้ให้ได้ ไม่ใช่การสอนให้รู้และเข้าใจเพียงอย่างเดียว แต่ต้องใช้ คำถาม ว่าจะนำไปประยุกต์ใช้กับตัวเองอย่างไร ก็จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงและนำความรู้ไปใช้เร็วขึ้น

 • ความเชื่อเกี่ยวกับ “วงจรพฤติกรรม”
 • : วงจรพฤติกรรมกล่าวไว้ว่า ความคิดเปลี่ยน >> ความรู้สึกเปลี่ยน >> การกระทำก็จะเปลี่ยน ทำบ่อยๆ ก็จะกลายเป็นพฤติกรรมใหม่ ดังนั้น ควรให้ผู้เรียนเปลี่ยนความคิดของตัวเองก่อน แล้วผู้เรียนจะเปลี่ยนการกระทำเอง วิทยากรไม่จำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการ (การกระทำ) ทันที่ แต่ต้องกระตุ้นให้เปลี่ยนความคิดของเขาใหม่ แล้วจึงให้วิธีการต่างๆ ที่เป็นทางเลือกกับเขาอีกครั้ง เขาก็จะเลือกด้วยตัวของเขาเอง

 • การให้ความสำคัญกับผู้เรียนที่ปัจจุบัน
 • : วิทยากรจะมีข้อมูลว่าผู้เรียนขาดเรื่องนั้น เรื่องนี้ ต้องฝึกอบรมให้ดีขึ้น ทำให้มุ่งประเด็นไปที่ผู้เรียนยังไม่ดีพอ และคาดหวังว่าผู้เรียนต้องดีขึ้นทำให้เกิดความเครียดขึ้น แต่ถ้าวิทยากรให้ความสำคัญกับปัจจุบันมากขึ้น โดยไม่สนใจว่าอดีตของผู้เรียนเป็นอย่างไร เพราะไม่สามารถย้อนเวลาไปแก้ไขได้แล้ว รวมทั้งเลิกกังวลกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือ ผู้เรียนจะดีขึ้นหรือนำไปใช้หรือไม่ แต่พยายามตั้งใจสอนแล้วสนุกกับการสอนพร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันให้ดีขึ้น คือการนำไปปฏิบัติด้วยตัวเอง ก็จะทำให้อนาคตของผู้เรียนดีขึ้นแน่นอน วิทยากรก็จะมีความสุขแล้วไม่กดดันทั้งผู้เรียนและตัววิทยากรเอง


  การฝึกอบรมทำให้วิทยากรรู้สึกว่าอยากฝึกอบรมมากขึ้น เพราะสามารถเพิ่มเทคนิคที่ได้รับกับหลักสูตรของตัวเองเพิ่มขึ้น เช่น

 • การใช้คำถามให้ผู้เรียนคิดเอง

 • การจูงใจให้ผู้เรียนเขียน พูด แล้วนำไปปฏิบัติ

 • การมองผู้เรียนในเชิงบวก

 • การยอมรับผู้เรียนในสิ่งที่ผู้เรียนเป็น

 • การเพิ่มความสนุกในการสอนของตัวเอง

 • (เป็นต้น)


  ผมจึงแบ่งแนวทางการฝึกอบรมของผมในรูปแบบ Group Coaching ของผมเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

 • การฝึกอบรม Group Coaching by Theory

 • การฝึกอบรม Group Coaching in Application

 • การฝึกอบรม Group Coaching by Activity

 • การฝึกอบรม Group Coaching by Tools • แล้วผมคงจะเล่ารายละเอียดของการฝึกอบรมแต่ละประเภทอีกครั้งที่มีโอกาสนะครับ

  << เรื่องก่อนหน้า เรื่องเล่าย้อนหลัง เรื่องต่อไป >>

  No feedback in this topic !!!

  ส่งความคิดเห็น/มุมมองของท่าน

  Untitled Document
                       
    Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com