Untitled Document
Untitled Document
 

 
คิดแล้วรวย
พลิกชีวิต คิดเชิงบวก
ความเชื่อมั่น สร้างได้ด้วยตัวเอง
เป้าหมาย
เปลี่ยนตัวเองให้เป็น อย่างที่อยากเป็น
คัมภีร์สุดยอดทัศนคติ ใช่เลย!!
  เพิ่มเติม >>>
 
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
   
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  คุณ สมศักดิ์ สุริยะกุล
    เนื่องจากผมชอบอ่านหนังสือ จึงเปิดอ่านส่วนนี้ก่อน และเนื่องจากรู้จักเจ้าของบล๊อกเป็นการส่วนตัว และรู้ว่าจะได้แนวคิด ด้านการบริหารในแง่จิตวิทยา และภาวะผู้นำที่เปิดมุมมองใหม่ ๆ ดี ๆ อย่างที่ ผมเคยได้มาแล้วจึงสนใจส่วนนี้เป็นพิเศษ
    เชิญอ่านต่อครับ >>>    
     
   

     
   

  เรื่องที่อยากเล่า # 97

  องค์ประกอบสำคัญของหลักสูตร

  28 พ.ค. 2556

  การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching ที่ผมใช้มาตลอดระยะเวลากว่า 5 ปี ทำให้สามารถสร้างมาตรฐาน (Standard)ของหลักสูตรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น การออกแบบเนื้อหาแต่ละหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น การดำเนินการสอนภายใน Class มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถเป็นแนวทางให้กับวิทยากรท่านอื่นๆให้เป็นกรอบในการออกแบบหลักสูตรต่างๆได้ง่ายขึ้น
  ผมจึงนำมาแลกเปลี่ยนและเล่าสู่กันฟัง ดังนี้.......

  การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี


  องค์ประกอบสำคัญที่ควรมีในหลักสูตร

  เนื้อหาความรู้
  • หลักการ ทฤษฎี นิยาม ความหมาย ที่เป็นสาระความรู้ของหลักสูตรนั้นๆเพื่อให้ความรู้กับผู้เรียนโดยตรง สร้างนความเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างง่ายเป็นการสรุปประเด็นสำคัญ ของเนื้อหาให้อยู่ในรูปแบบของการจดจำง่ายสามารถนำไปใช้ได้ทันที


  ชุดคำถาม ?
  • การสร้างชุดคำถามเพื่อทำให้ผู้เรียนคิดแล้วมองเห็นความของตัวเองเป็นกระบวนการหนึ่งของ Group Coaching โดยวิทยากรไม่ได้ต้องการคำตอบที่ถูกหรือผิด แต่เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านการคิดด้วยตัวเอง

  การฝึกปฏิบัติ (Workshop)
  • ควรมี Workshopเป็นช่วงๆ หลังจากได้สอนเนื้อหาไปพอสมควร เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนควรเข้าใจผ่านการตอบ Workshop แล้วแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

  กรณีศึกษา (Case Study)
  • การได้มีโอกาสวิเคราะห์กรณีศึกษาร่วมกับเพื่อนในClassจะทำให้ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ได้ทันทีเท่ากับทบทวนความเข้าใจของผู้เรียนไปด้วย หากมีข้อสงสัยจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมได้ทันที

  รูปภาพ,VDO,หนังสือให้แง่คิด
  • ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่าน รูปภาพ.แนวคิดดีๆจากหนังสือและจับประเด็นจาก VDO ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ เหมาะที่จะใช้ประกอบในการเรียน เพราะสร้างความสนใจให้ผู้เรียนเป็นอย่างดี

  การแสดงบทบาทสมมุติ (Role Play)
  • เปิดโอกาสให้มีการแสดงออกเป็นกลุ่มของผู้เรียนในการนำสถานการณ์ที่เป็นจริงในอดีตมากำหนดเป็นบทละครที่เราเคยดำเนินการผิดพลาดมาแล้วปรับเปลี่ยนตัวเอง โดยใช้เนื้อหาที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์เดิม แต่เปลี่ยนรูปแบบ แนวคิด และพฤติกรรมแบบใหม่ ทำให้ผู้เรียนเชื่อมั่นว่าสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ได้จริงด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

  การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
  • ผู้เรียนจะเป็นผู้เลือกนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ตัวเอง การท้อจึงเป็นเสมือนหนึ่งการยืนยัน(Commitment) ในสิ่งที่ผู้เรียนจะนำไปใช้และเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองตาม Style ที่เหมาะสมของตัวเอง


  องค์ประกอบเหล่านี้สามารถปรับลดหรือเพิ่มได้ตามความเหมาะสม และสัดส่วนของเนื้อหาส่วนต่างๆก็ขึ้นอยู่กับวิทยากรแต่ละท่านดำเนินการ แต่ผมได้ใช้กระบวนความคิดนี้บรรจุอยู่ในทุกๆหลักสูตรของผม ทำให้มองเห็นผลลัพธ์ใช้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าผู้เรียนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนครับ

  << เรื่องก่อนหน้า เรื่องเล่าย้อนหลัง เรื่องต่อไป >>

  No feedback in this topic !!!

  ส่งความคิดเห็น/มุมมองของท่าน

  Untitled Document
                       
    Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com