Untitled Document
Untitled Document
 

 
คิดแล้วรวย
พลิกชีวิต คิดเชิงบวก
ความเชื่อมั่น สร้างได้ด้วยตัวเอง
เป้าหมาย
เปลี่ยนตัวเองให้เป็น อย่างที่อยากเป็น
คัมภีร์สุดยอดทัศนคติ ใช่เลย!!
  เพิ่มเติม >>>
 
 
right story
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 175
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 173
 •  เรื่องที่อยากเล่าให้ฟัง 174
    ทั้งหมด »»  
   
 •   หัวหน้าทวงงานแล้วรู้สึกหงุดหงิดทุกที ควรแก้ไขอย่างไร?
 •   ความอยากในการทำงานจะลดลงเมื่อเจออุปสรรค จะให้กำลังใจตัวเองอย่างไร?
 •   การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี ?
    ตัวอย่างคำปรึกษาอื่นๆ»»  
   
  คุณ สมศักดิ์ สุริยะกุล
    เนื่องจากผมชอบอ่านหนังสือ จึงเปิดอ่านส่วนนี้ก่อน และเนื่องจากรู้จักเจ้าของบล๊อกเป็นการส่วนตัว และรู้ว่าจะได้แนวคิด ด้านการบริหารในแง่จิตวิทยา และภาวะผู้นำที่เปิดมุมมองใหม่ ๆ ดี ๆ อย่างที่ ผมเคยได้มาแล้วจึงสนใจส่วนนี้เป็นพิเศษ
    เชิญอ่านต่อครับ >>>    
     
   

     
   

  เรื่องที่อยากเล่า # 136

  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี (Good Organizational Culture)

  27 ธ.ค. 2559

  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี (Good Organizational Culture) เป็นเรื่องสำคัญของทุกองค์กรในปัจจุบัน...เพราะวัฒนธรรมจะบอกเอกลักษณ์ขององค์กรนั้นๆ วัฒนธรรม คือ สิ่งที่บุคคลในองค์กรปฏิบัติแล้วแสดงออกถึงพฤติกรรมและทัศนคติของผู้ปฏิบัติ แล้วเกิดผลกระทบต่องานทำงาน การสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ การแก้ปัญหาและตัดสินใจ ในเรื่องต่างๆ


  การพัฒนาพนักงานในองค์กรเราควรพัฒนาคนเก่งหรือพัฒนาคนที่ไม่เก่งดี


  วงจรพฤติกรรม กล่าวไว้ว่า....
  " ความเชื่อ --> ความคิด --> ความรู้สึก --> การกระทำ --> พฤติกรรม "
  ดังนั้นพฤติกรรมและทัศนคติเริ่มมาจาก ... " ความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรม (Mindset) "
  Mindset = Belief + Trust + Value เกิดขึ้นภายในจิตใต้สำนึก (Unconscious) แล้วแสดงออกมาที่พฤติกรรม คำพูด การแสดงออกต่างๆ

  การสร้าง Mindset ที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กรจึงเป็นเรื่องสำคัญและเป็นพื้นฐานที่เข้มแข็งในการก่อตัวเพื่อให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรในอนาคต จึงต้องทำให้บุคลากร มีความเชื่อในเรื่องนั้นๆ ด้วยตัวเอง ไม่ใช้การบังคับให้เบื่อ และสร้างความไว้วางใจ ซึ่งกันและกันว่า พนักงานเต็มใจจะปฏิบัติด้วยตัวพนักงานเอง โดยค่อยๆให้เขาปรับตัวและยอมรับค่านิยมไม่ที่อาจไม่ใช่ค่านิยมเดิมของเขา การสร้าง Mindset ที่ดีในองค์กรก็จะราบรื่นมากขึ้นครับ

  ผู้บริหารระดับสูงสามารถกำหนดสิ่งที่อยากให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาแล้วให้ทีมงานแปลเป็น Mindset ที่อยากให้บุคลากรเกิดการตระหนักรู้ในเรื่องนี้ด้วยตัวเองตลอดเวลา โดยการเชี่ยมโยงไปที่ความเชื่อ และค่านิยมของบุคลากรแต่ละคนแล้วค่อยๆ ให้เขาปรับเปลี่ยนทีละเล็ก ละน้อย จนหลายเป็นธรรมชาติของเขาสุดท้ายก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรครับ
  << เรื่องก่อนหน้า เรื่องเล่าย้อนหลัง เรื่องต่อไป >>

  No feedback in this topic !!!

  ส่งความคิดเห็น/มุมมองของท่าน

  Untitled Document
                       
    Home | บอกเล่าแนวความคิด | เรื่องเล่าน่าภูมิใจ | web นี้ให้อะไร | หลักสูตร | บริการ | ติดต่อผม |  Copyright @ Pakornblog.com